fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 19.00 น.

Featured Image
ศบค.ส่วนหน้า ระดมทุกภาคส่วนเดินหน้าแก้ปัญหาโควิด-19 ชายแดนใต้ เพื่อรองรับการเปิดประเทศต้อนรับเทศกาลปีใหม่

 

 

ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า ค่ายสิรินธร ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษก ศบค.ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐบาล ได้มีคำสั่งจัดตั้ง ศบค.ส่วนหน้าผลจากการดำเนินการตั้งแต่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นมา สามารถรณรงค์ฉีดวัคซีนในภาพรวมได้แล้วกว่าร้อยละ 60เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 15 ส่งผลให้สถานการณ์เริ่มทรงตัวและมีแนวโน้มดีขึ้น โดยมียอดรวมผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตลดลง โดยพบว่าผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มอายุเกิน 60 ปี และไม่ฉีดวัคซีนกว่าร้อยละ 89 สำหรับผลการตรวจหาเชื้อเชิงรุกโดย ATK ในรอบ 7 วัน (11-17 พ.ย.) พบผลเป็นบวกเฉลี่ยร้อยละ 12.5 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงเช่นกัน โดยน้อยกว่าในห้วงเดือนก่อนกว่าร้อยละ 10

ด้าน คืบหน้าการฉีดวัคซีน สามารถฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ได้แล้วร้อยละ 60.34 โดยจะเร่งทำการฉีดเพิ่มเติมอีก 397,377 คน ประกอบด้วยยะลา 51,468 คนสตูล 53,066 คน, ปัตตานี 152,043 คน และนราธิวาส 161,858 คน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายร้อยละ 70 ตามที่ได้กำหนดไว้ ในขณะที่มียอดการฉีดในกลุ่มนักเรียนเฉลี่ยในภาพรวมร้อยละ 67.07 และพบว่าใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความคืบหน้าเพียงร้อยละ 49.6 โดยจะเร่งรัดเข้ารณรงค์ และดำเนินการในกลุ่มโรงเรียนเอกชน และสถาบันการศึกษาปอเนาะ ซึ่งพบว่ามีอัตราการฉีดอยู่ในเกณฑ์ต่ำมากเพื่อรองรับการเปิดเรียนแบบ on site ต่อไป

สำหรับมาตรการขับเคลื่อนแบบบูรณาการเพื่อรองรับการเปิดประเทศ ได้ เร่งรัดฉีดวัคซีน พร้อมจัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกเข้าตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ส่งเสริมการเข้าถึงการตรวจหาเชื้อด้วยการจัดชุดปฏิบัติการเชิงรุกแบบเบ็ดเสร็จเข้าไปที่หมู่บ้าน,ด่านตรวจ,สถานประกอบการ และสถานบริการสาธารณะต่างๆ

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube