fbpx
Home
|

ข่าวสาร

E-Sport Shiganshina 1:1 จาก Minecraft
Shiganshina เมืองสำคัญอีกเมืองในการ์ตูนเรื่องดัง Attack on Titan
E-Sport เกมเติบโตขึ้น 12% ในปี 2020
มีรายงานสรุปที่น่าสนใจในเรื่องของเกมที่เติบโตขึ้น 12% ในปี 2020 ที่ผ่านมา!!!
E-Sport Twitch แบนบัญชี ทรัมป์
เกิดอะไรขึ้น ทำไม Twitch ถึงต้องแบนบัญชี โดนัลด์ ทรัมป์ ทรัมป์ ด้วยล่ะ???