fbpx
Home
|

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม เบญจจินดาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 คุณพิรชัย เบญจรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด คุณเบญจ เบญจรงคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
กิจกรรมเพื่อสังคม เบญจจินดาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 90 พรรษา ท้องสนามหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และ องค์กรภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกันจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ บริเวณท้องสนามหลวง
กิจกรรมเพื่อสังคม มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ”
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด นำน้ำดื่ม อาหารว่าง มาคอยให้บริการประชาชน เจ้าหน้าที่ ผู้เข้าร่วมงานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “วันแม่แห่งชาติ” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ‪12‬ ‪สิงหาคม 2565‬" ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ สวนเบญจกิติ เขตคลองเตย กทม. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-13 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. มีประชาชนเข้าร่วมงานกิจกรรมตลอดทั้งวัน
กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยช่วยกันซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในชุมชน
โครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยซ้อมแผนในชุมชน 2565 จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัย พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่กำหนดในแผนระงับอัคคีภัยและสามารถอพยพหนีไฟเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย โดยมีผอ.สำนักงานเขตพระโขนง, ผอ.ร่วมด้วยช่วยกัน, หัวหน้าสถานีดับเพลิงและกู้ภัยพระโขนง, ชาวชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก อาสาร่วมด้วยช่วยกัน และอาสาบรรเทาสาธารณภัยเครือข่าย เข้าร่วมโครงการ ณ ชุมชนหน้าโรงเรียนบางจาก เขตพระโขนง
กิจกรรมเพื่อสังคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ ออกรับเครื่องราชสักการะถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565
กิจกรรมเพื่อสังคม เบญจจินดาร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
คุณพิรชัย เบญจรงคกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทเบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 ก.ค.2565
กิจกรรมเพื่อสังคม เบญจจินดาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 หน่วยงานภาครัฐ องค์กรอิสระ และ องค์กรภาคีเครือข่าย ได้ร่วมกับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณท้องสนามหลวง
กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ร่วมด้วยช่วยกัน ตำรวจ ผู้แทนหน่วยงาน และชาวชุมชนพลับพลา ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้และลอกคูคลอง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565