fbpx
Home
|

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยช่วยกัน สนับสนุนชุดยาผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมถุงยังชีพ ให้ครอบครัวผู้ป่วยโควิด-19
ร่วมด้วยช่วยกัน สนับสนุนชุดยาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขี […]
กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยช่วยกัน สนับสนุนชุดยาผู้ป่วยโควิด-19 พร้อมถุงยังชีพ ให้ครอบครัวผู้ป่วยโควิด-19
ร่วมด้วยช่วยกัน สนับสนุนชุดยาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขี […]
กิจกรรมเพื่อสังคม อาสาร่วมด้วยช่วยกันเข้าช่วยเหลือประชาชนฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคโควิด-19
อาสาร่วมด้วยช่วยกันพร้อมอุปกรณ์ฉีดพ่น เข้าช่วยเหลือประช […]
กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยช่วยกัน มอบชุดยาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อบรรเทาอาการป่วยช่วงรอเข้าระบบรักษา
ร่วมด้วยช่วยกัน นำชุดยาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียวมอบใ […]
กิจกรรมเพื่อสังคม อาสาร่วมด้วยฯ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรวจโควิดเชิงรุก พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19
อาสาร่วมด้วยฯ สนับสนุนเจ้าหน้าที่ตรวจโควิด-19 เชิงรุก พ […]
กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยช่วยกัน สนับสนุนชุดยาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขียว ให้ผู้ป่วยชุมชนคลองพลับพลา
ร่วมด้วยช่วยกัน สนับสนุนชุดยาผู้ป่วยโควิด-19 กลุ่มสีเขี […]