fbpx
Home
|

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคม กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันสำคัญของชาติไทย
กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยช่วยกันมอบอุปกรณ์ช่วยเดินให้ผู้ป่วยย่านบางใหญ่
ร่วมด้วยช่วยกัน เดินทางนำอุปกรณ์ช่วยเดินไปมอบให้แก่ผู้ป่วยที่ขอรับบริจาคไว้ที่ย่านบางใหญ่
กิจกรรมเพื่อสังคม กลุ่มบีซีจีเบญจจินดาร่วมพิธีวัน‪นวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
กลุ่มบีซีจีเบญจจินดาร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ท้องสนามหลวง ‬และวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องใน “วันนวมินทรมหาราช” พุทธศักราช 2566 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติฯ เขตดุสิต
กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยช่วยกันอบรมจัดระเบียบดูแลความปลอดภัยในชีวิตเขตวังทองหลาง
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับ สำนักงานเขตวังทองหลาง จัดทำ โครงการจัดระเบียบดูแลความปลอดภัยในชีวิตเขตวังทองหลาง เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการให้บริการสาธารณะ เสริมสร้างความรู้ เพิ่มพูนทักษะให้กับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกัน ในการจัดระเบียบดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน
กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา พร้อมมอบเตียงผู้ป่วย
ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาชุมชนอินทรีเหล็กช่วยประชาชน ลงพื้นที่สอบถามความเดือดร้อนชาวชุมชนพระราม 9 พัฒนา พร้อมมอบเตียงผู้ป่วยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน
กิจกรรมเพื่อสังคม ร่วมด้วยช่วยกันลงพื้นที่ชุมชนพร้อมมอบเตียงผู้ป่วยที่ซอยรามคำแหง 39
ร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมกับผู้นำชุมชนและอาสาชุมชนอินทรีเหล็กช่วยประชาชน ลงพื้นที่สอบถามความเดือดร้อนชาวชุมชนทรัพย์สินใหม่ พร้อมมอบเตียงผู้ป่วยให้แก่ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน