Home
|

คลิปร่วมด้วยช่วยกัน

คลิปร่วมด้วยช่วยกัน คนดีช่วยเหลือสังคม : คุณสินทรัพย์ สุวรรณวัฒน์ อาสาร่วมด้วย เรวดี 45
ในคลิปนี้เรามาทำความรู้จักอาสาฯ คนรุ่นใหม่ที่คอยออกให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแทบไม่เว้นวัน
คลิปร่วมด้วยช่วยกัน คนดีช่วยเหลือสังคม : คุณณรงค์ศักดิ์ เณรเจริญ อาสาร่วมด้วยเทพกรีฑา 02
อาสาร่วมด้วยช่วยกัน คนดีช่วยเหลือสังคม ครั้งนี้เรามาทำความรู้จักกับ นายณรงค์ศักดิ์ เณรเจริญ อาสาร่วมด้วยช่วยกัน เทพกรีฑา 02
คลิปร่วมด้วยช่วยกัน คนดีช่วยเหลือสังคม : คุณอัคเดช เขียนศรี อาสาร่วมด้วย 251
อาสาร่วมด้วยช่วยกัน คนดีช่วยเหลือสังคม คลิปนี้ขอแนะนำอาสาพร้อมจักรยานคู่ใจ นายอัคเดช เขียนศรี อาสาร่วมด้วยช่วยกัน 251
คลิปร่วมด้วยช่วยกัน คนดีช่วยเหลือสังคม : คุณวราวุธ ปุยสกุล อาสาร่วมด้วย โพธิ์ทอง 001
อาสาร่วมด้วยช่วยกัน คนดีช่วยเหลือสังคม วันนี้พามารู้จักกับอาสาวัยเก๋า นายวราวุธ ปุยสกุล อาสาร่วมด้วยช่วยกัน โพธิ์ทอง 001
คลิปร่วมด้วยช่วยกัน คนดีช่วยเหลือสังคม : คุณนที ชิณบุตร อาสาร่วมด้วย คลองหลวงเมืองใหม่ 107
อาสาร่วมด้วยช่วยกัน คนดีช่วยเหลือสังคม ครั้งนี้ขอแนะนำ นายนที ชิณบุตร อาสาร่วมด้วยช่วยกัน คลองหลวงเมืองใหม่ 107 ผู้เสียสละเวลาอุทิศตนในการช่วยเหลือสังคม
คลิปร่วมด้วยช่วยกัน คนดีช่วยเหลือสังคม : คุณอสุรินทร์ อาจศัตรู อาสาร่วมด้วย RD 06
อาสาร่วมด้วยช่วยกัน คนดีช่วยเหลือสังคม คลิปนี้ขอแนะนำ นายอสุรินทร์ อาจศัตรู อาสาร่วมด้วยช่วยกัน RD 06 ผู้เสียสละเวลาอุทิศตนในการช่วยเหลือสังคม ที่มาเป็นอาสาเพราะใจรัก อยากช่วยเหลือสังคม อยากให้ทุกคนช่วยกัน เวลาพบเจอผู้ประสบภัย เข้าหน้าฝนแล้วอยากบอกประชาชน ขับขี่อย่างปลอดภัย หากเกิดหนักนิดเบาหน่อยก็ให้อภัยกัน เพื่อสังคมจะได้น่าอยู่ 
คลิปร่วมด้วยช่วยกัน ร่วมด้วยช่วยกันซ้อมแผนระงับอัคคีภัยในชุมชน 2567 ณ ชุมชนสุขสวัสดิ์ 29
ร่วมด้วยช่วยกันจัดโครงการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยซ้อมแผนในชุมชน 2567 ในชุมชนสุขสวัสดิ์ 29 เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแผนการดับเพลิง มีทักษะในการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง การเอาตัวรอดเมื่อเกิดภัย พร้อมทั้งเข้าใจบทบาทหน้าที่ที่กำหนดในแผนระงับอัคคีภัยและสามารถอพยพหนีไฟ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ได้อย่างปลอดภัย
คลิปร่วมด้วยช่วยกัน คนดีช่วยเหลือสังคม : คุณพรรษา ปิติสานต์ อาสาร่วมด้วยสายทิพย์ 30
อาสาร่วมด้วยช่วยกัน คนดีช่วยเหลือสังคม คลิปนี้ขอแนะนำ นายพรรษา ปิติสานต์ อาสาร่วมด้วยช่วยกัน สายทิพย์ 30 ผู้เคยได้ช่วยเหลือเด็กทารกสำลักนมจนหมดสติจนฟื้นกลับมาได้อีกครั้ง