fbpx
Home
|

พระราชสำนัก

ข่าว ราชกิจจาฯประกาศแต่งตั้งนายทหาร 771 ราย
เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้ออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องให้นายทหารรับราชการ มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวนทั้งสิ้น 771 นาย
ข่าว ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพรวันเอกราชทาจิกิสถาน
ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพร เนื่องในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐทาจิกิสถาน
ข่าว ในหลวงพระราชทานอุปกรณ์การแพทย์รพ.สังกัดสำนักการแพทย์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์แก่โรงพยาบาล สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรองรับดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19