fbpx
Home
|

พระราชสำนัก

ข่าว ในหลวง-พระราชินีเสด็จฯเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย
ในหลวง พระราชินี เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ และทรงเปิดอาคารที่ทำการศาลจังหวัดสุโขทัย