fbpx
Home
|

พระราชสำนัก

ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ จ.นครพนมและอุบลฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดนครพนมและอุบลราชธานี
ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจวันนี้
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในวันนี้ดังนี้
ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงนำขรก.ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดราชบุรี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงนำข้าราชการและนักเรียนนายร้อยโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าไปทัศนศึกษาสถานที่สำคัญในจังหวัดราชบุรีและจังหวัดเพชรบุรีระหว่างวันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2564
ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเปิดงานมหกรรม thailand research expo 2021
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานมหกรรม งานวิจัยแห่งชาติ 2564 thailand research expo 2021
ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ พระราชทานวโรกาสนศ.สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชียเข้าเฝ้าฯ
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี พระราชทานวโรกาสให้นักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับราชทานทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดศูนย์เรียนรู้เกษตรนวัตสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา จังหวัดระยอง
ข่าว สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงเปิดงานฉลองสมโภชรูปหล่อฤๅษีดัดตน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานฉลองสมโภชรูปหล่อฤๅษีดัดตน 80 ท่า 82 ตน และทรงเปิดพิพิธภัณฑ์นวดไทย มรดกภูมิปัญญา ทางวัฒนธรรม ณ วัดเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร