Home
|

คลิปร่วมด้วยช่วยกัน

เรื่องร่วมด้วยช่วยกัน

ร่วมด้วยช่วยกันโทรศัพท์มือถือตกลงไปคลอง โทร.1677 ร่วมด้วยช่วยกัน พร้อมประสานช่วยเหลือ
ร่วมด้วยช่วยกันเจ้าของบ้านผวา! งูเห่าแอบเข้าบ้าน กินคางคกในห้องน้ำ ร้องอาสาร่วมด้วยเข้าช่วยเหลือ

กิจกรรมเพื่อสังคม

กิจกรรมเพื่อสังคมมอบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์พร้อมประชุมอาสาฐานต่างๆ
กิจกรรมเพื่อสังคมกลุ่มเบญจจินดาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและจุดเทียนถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
กิจกรรมเพื่อสังคมร่วมด้วยช่วยกันศึกษาดูงานเยี่ยมชมการทำงานศูนย์รวมข่าว 191