fbpx
Home
|

ช้อปปิ้ง

ช้อปปิ้ง 4 เคล็ดลับ เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไปใช้ในโรงพยาบาลให้ถูกหลักอนามัย
ในช่วงวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ส่งผลให้มียอดผู้ติดเชื้อเข้ามารักษาในโรงพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจากผลสำรวจพบว่าโรงพยาบาลบางแห่ง มียอดผู้ติดเชื้อเข้ามารักษาในโรงพยาบาล มากถึง 500 คนต่อวัน และยังคงมีสถิติเพิ่มมากขึ้นในทุก ๆ เดือน
ช้อปปิ้ง ช่วงหน้าฝน ร่มสำคัญมากแค่ไหน
กรมอุตุนิยมวิทยาเผยว่า หน้าฝนได้เข้ามาเร็วกว่าปกติ เริ่มมีตั้งแต่เดือนพฤษภาคม และสิ้นเดือนตุลาคม ซึ่งเราควรเตรียมตัวในการรับมือกับฝนที่จะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเดินทางไปที่ไหน ก็ควรพกร่ม เสื้อกันฝน ติดตัวไว้ เพราะหากเราตากฝนก็อาจจะทำให้คุณ ไม่สบายได้