fbpx
Home
|

ช้อปปิ้ง

Local Vlog มีไว้อุ่นใจกว่า! รวมเรื่องต้องรู้ก่อนซื้อประกันการเดินทาง
การซื้อประกันการเดินทางเอาไว้นับว่ามีความสำคัญอย่างมาก เพราะหากเจ็บป่วย ไฟลท์โดนเลื่อน หรือประสบอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างการโดนโจรกรรม ของสูญหาย การทำประกันเอาไว้ก็สามารถช่วยบรรเทาค่าใช้จ่ายจากเหตุการณ์ไม่คาดฝันได้