Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงทรงมีพระราชสาส์นแสดงความเสียพระราชหฤทัย แผ่นดินไหวซีเรีย

Featured Image
ในหลวงทรงมีพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัย แผ่นดินไหวสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

 

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์น แสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรียกรณีเกิดแผ่นดินไหวที่เมืองอะเลปโป เมืองแลทาเกีย และเมืองฮะมา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ความว่า

 

ฯพณฯ ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับซีเรีย

 

ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง ที่ได้ทราบว่าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรีย ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต ผู้สูญหาย และผู้บาดเจ็บจำนวนมากประชาชนนับไม่ถ้วนไร้ที่อยู่อาศัย ทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือน ทรัพย์สิน และโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้าง

 

ข้าพเจ้าและพระราชินีในนามของประชาชนชาวไทย ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านและประชาชนชาวซีเรีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประสบความทุกข์และความสูญเสียจากภัยพิบัติ อันร้ายแรงครั้งนี้ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติดังกล่าวจะสิ้นสุดในเร็ววันเพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูที่สมบูรณ์

 

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube