fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงมีพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.ฮอนดูรัสคนใหม่

Featured Image
ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งพระราชสาส์นแสดงความยินดี ปธน.ฮอนดูรัสคนใหม่

 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นแสดงความยินดีไปยัง นางอีริส ซิโอมารา กัสโตร ซาร์มิเอนโต (Mrs. Iris Xiomara Castro Sarmiento) ในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัสคนใหม่ ในวันที่ 27 มกราคม 2565

ฯพณฯ นางอีริส ซิโอมารา กัสโตร ซาร์มิเอนโต ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัส กรุงเตกูซิกัลปา

ในโอกาสที่ท่านเข้าดำรงตำแหน่ง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮอนดูรัส ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อความสำเร็จและความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดี ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮอนดูรัส ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ด้วยพื้นฐานอันมั่นคงของความเข้าใจอันดีและมิตรไมตรีที่มีต่อกัน ประเทศไทยและสาธารณรัฐฮอนดูรัสจะสามารถพัฒนาและสร้างเสริมความสัมพันธ์ฉันมิตร และความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายให้กระชับแน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube