fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯ ส่งความปราถนาดี วันผู้สูงอายุ-วันครอบครัว

Featured Image
นายกฯ ส่งความระลึกถึงความปรารถนาดี ถึงประชาชน ผู้สูงอายุ ในโอกาสวันผู้สูงอายุแห่งชาติ วันครอบครัว ให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง รักใคร่กลมเกลียว ดูแลสุขภาพ ปลอดภัยจากโควิด

 

พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มอบสารเนื่องในโอกาส “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ 13 เมษายน” และ “วันแห่งครอบครัว 14 เมษายน” ประจำปี 2565ส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังผู้สูงอายุทุกคน และพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกครอบครัว ให้มีความอบอุ่น เข้มแข็ง รักใคร่กลมเกลียวกัน

 

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า “วันผู้สูงอายุแห่งชาติ” และ “วันแห่งครอบครัว” ถือเป็นวันสำคัญที่สร้างความตระหนักรู้ให้แก่ประชาชนและสังคมได้เห็นถึงความสำคัญของผู้สูงอายุ ในฐานะผู้เป็นเสาหลักผู้ทรงภูมิปัญญาและประสบการณ์ในการดำเนินชีวิต ซึ่งเปรียบเสมือนศูนย์รวมจิตใจของสมาชิกในครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวแสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมอันเป็นขนบธรรมเนียมที่ดีงามของไทย

 

พร้อมกันนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยนายกฯ แสดงความห่วงใยมายังผู้สูงอายุทุกคน และขอให้ทุกครอบครัวช่วยกันดูแลสุขภาพซึ่งกันและกันโดยปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อให้พี่น้องประชาชนสามารถดำเนินชีวิตร่วมกับครอบครัวได้อย่างเป็นปกติสุขต่อไป และนายกรัฐมนตรียังได้กล่าวอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ตลอดจนความรัก ความห่วงใยกันในครอบครัว จงเป็นพลังให้ทุกคนประสบแต่ความสุข มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่สมบูรณ์แข็งแรง และสัมฤทธิ์ผลในสิ่งที่พึงปรารถนาโดยทั่วกัน

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube