fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 17.00 น.

Featured Image
ซูเปอร์โพล ประชาชน 92.6% หนุนเพิ่มโทษผู้กระทำผิด ไม่หยุดรถให้คนข้ามม้าลาย 99.7% ไม่เคยเห็นเจ้าหน้าที่เอาจริงกับผู้กระทำผิด จี้ติด CCTV สัญญาณไฟ

 

 

สำนักวิจัยซูเปอร์โพล (SUPER POLL) สถาบันวิจัยความสุขชุมชนและความเป็นผู้นำ เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “ความปลอดภัยของคนข้าม ทางม้าลาย” จากกรณีศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพทั่วประเทศ ดำเนินโครงการทั้งการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 1,145 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 25–28 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ร้อยละ 95.4 ระบุ เคยเห็นรถส่วนใหญ่ เช่น มอเตอร์ไซค์ รถส่งสินค้า รถปิคอัพ รถแท็กซี่ รถยนต์ส่วนบุคคล รถเมล์ เป็นต้น ไม่หยุดรถให้คนข้าม ตรงทางข้ามตามกฎหมาย ในขณะที่ร้อยละ 4.6 ไม่เคยเห็น

ขณะเดียวกัน มีเพียงร้อยละ 0.3 ที่เคยเห็นเจ้าหน้าที่รัฐบังคับใช้กฎหมายจริงจังต่อเนื่องจับปรับรถที่ไม่จอดให้คนข้ามทางม้าลาย ตามกฎหมาย ส่วน ร้อยละ 99.7 ไม่เคยพบเห็น นอกจากนี้ ร้อยละ 95.0 ระบุ ทางม้าลาย ทางข้ามที่ถูกกฎหมาย ขาดสัญญาณหรือป้ายเตือนล่วงหน้า , ร้อยละ 94.4 ระบุ ผู้ขับขี่และผู้ข้าม ขาดจิตสำนึกความปลอดภัย ไม่มีน้ำใจ ไม่คำนึงใจเขาใจเราและไม่เคารพกฎจราจร, ร้อยละ 94.0 อยากให้มีกล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีทันสมัย ติดตั้งจับผิดรถยนต์ที่ไม่จอดให้คนข้ามถนน บนทางข้ามและปรับจริงจังต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตาม ร้อยละ 94.3 ระบุ ควรปฏิรูปปรับปรุงกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมาย เทคโนโลยี ความปลอดภัยทางถนน ทั้งระบบมากกว่า ทำแบบไฟไหม้ฟาง ส่วน ร้อยละ 5.7 ระบุ ไม่ควร นอกจากนี้ ร้อยละ 92.6 ระบุ ต้องเพิ่มโทษ และ จัดสรร ค่าปรับ แบ่ง ส่วน ให้ กับ การพัฒนาปรับปรุงความปลอดภัยทางถนน อีกทั้ง ร้อยละ 92.4 ระบุ ต้องการให้ ทุกภาคส่วน เช่น ตำรวจ กระทรวงคมนาคม ข้าราชการ กทม. กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข และภาคประชาชน ควรตื่นตัวร่วมสร้างทางม้าลายปลอดภัยและรณรงค์ ข้ามถนนทางม้าลายและหยุดรถให้คนข้าม มีเพียง ร้อยละ 7.6 ที่ไม่ต้องการ

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube