Home
|
ข่าว

“อลงกรณ์” ฝากรัฐบาลใหม่ สานต่อ12ก้าวใหม่ปฏิรูปภาคเกษตร

Featured Image
“อลงกรณ์” ฝากรัฐบาลใหม่ สานต่อ ”12 ก้าวใหม่ปฏิรูปภาคเกษตร สู่เกษตรมูลค่าสูง”

 

 

 

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เขียนเฟสบุ๊ควันนี้เรื่อง “ วิสัยทัศน์และภารกิจ( Vision & Mission)ก้าวใหม่ปฏิรูปภาคเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูงคืออนาคตที่ต้องรีบสร้างเป็นโอกาสในวิกฤติของไทย โดยฝากรัฐบาลใหม่สานต่อไว้อย่างน่าสนใจว่า

 

ท่ามกลางวิกฤติโควิด 19 และสงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ส่งผลกระทบกว้างไกลทำให้เศรษฐกิจประเทศต่างๆชะลอตัว ราคาน้ำมัน ราคาปุ๋ยและอาหารสัตว์แพงขึ้น กระทบต่อราคาและระบบผลิตอาหารทั่วโลก เกิดภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้น นับเป็นวิกฤติการณ์ครั้งใหญ่ที่ยาวนานมากว่า3ปีที่ยังไม่มีใครคาดเดาว่าจบลงเมื่อใด แต่ในวิกฤติมีโอกาสเสมอ

 

องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ(FAO)วิเคราะห์ว่าโลกกำลังเผชิญกับภาวะขาดแคลนอาหารที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศที่ขาดความมั่นคงทางอาหาร และนี่คือโอกาสของไทยในฐานะประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับต้นของโลกที่จะปฏิรูปตัวเองสร้างความเข้มแข้งและขีดความสามารถใหม่ของประเทศไทย ในฐานะที่ปรึกษารัฐมนตรีเกษตรฯ. ผมจะเล่าเรื่อง “12 ก้าวใหม่ที่กล้าเดิน

มิติใหม่ภาคเกษตรของไทย”เป็นแพลตฟอร์มการปฏิรูปสร้างจุดเปลี่ยนเชิงโครงสร้างและระบบเพื่อตอบโจทย์โอกาสของวันนี้และอนาคตที่กำลังจะมาถึงเป็นการบริหารจากวิสัยทัศน์สู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายปฏิรูปภาคเกษตรด้วยนวัตกรรมการบริหารแบบบูรณาการทำงานเชิงรุกกับทุกภาคส่วนเป็นคานงัดสร้างจุดเปลี่ยนให้กับอนาคตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน ได้แก่

 

ก้าวที่ 1 คือศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม
ก้าวที่ 2 คือระบบบิ๊กดาต้าเกษตร
ก้าวที่ 3 ดิจิตอล ทรานสฟอร์เมชั่น(Digital Transformation)
ก้าวที่ 4 เกษตรอัจฉริยะ
ก้าวที่ 5 เกษตรกรรมยั่งยืนในเมือง-ชนบท
ก้าวที่ 6 เกษตรแห่งอนาคต อาหารแห่งอนาคต
ก้าวที่ 7 โลจิสติกส์เกษตร เชื่อมไทย-เชื่อมโลก
ก้าวที่ 8 เกษตรแปลงใหญ่ สตาร์ทอัพเกษตร
เรากำลังปรับเปลี่ยนเกษตรแปลงย่อยเป็น
ก้าวที่ 9 ยกระดับเกษตรกรก้าวใหม่
ก้าวที่ 10 เกษตรสร้างสรรค์สู่The Brand Project
ก้าวที่ 11 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area base) ไม่มีเหลื่อมล้ำ
ก้าวที่ 12 เปิดกว้างสร้างหุ้นส่วน (Partnership platform)

 

ศักยภาพใหม่สู่เกษตรมูลค่าสูง งานหนักและอุปสรรครออยู่ข้างหน้าอีกมาก แต่ด้วยก้าวใหม่ๆตามโรดแม็ปที่วางไว้ เราเดินเข้าใกล้เป้าหมายในทุกก้าวที่กล้าเดินเพื่อปรับรากฐานเดิมสร้างกลไกใหม่สำหรับยกระดับอัพเกรดภาคเกษตรกรรมของไทยสู่เกษตรมูลค่าสูงภายใต้ 5 ยุทธศาสตร์ของ รัฐมนตรี ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน การปฏิรูปรากฐานใหม่ของภาคเกษตรกรรมด้วยความมุ่งมั่นเพื่อสร้างศักยภาพใหม่ให้กับเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความพร้อมของประเทศในการเผชิญกับความท้าทายใหม่ๆของวันนี้และวันหน้าเป็นอนาคตที่ต้องรีบสร้าง จึงขอฝากรัฐบาลใหม่สานต่อด้วยครับ

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube