fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 12.00 น.

Featured Image
ซูเปอร์โพล ชี้วิกฤตโควิดส่งผลให้รายได้ปชช.ลดลง หนี้สินเพิ่ม จี้รัฐช่วยเหลือเยียวยา มุ่งให้เกิดการจ้างงาน

 

ซูเปอร์โพล เผยผลสำรจคมคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น1,148 ตัวอย่าง เรื่อง สถานการณ์โลกกับความจริง – ความต้องการของคนไทยระหว่างวันที่ 25 – 28 พฤศจิกายน 2564 พบว่าส่วนใหญ่ ร้อยละ 80.8 รับรู้ถึง ผลกระทบจาก วิกฤตโควิดและวิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นกับประเทศทั่วโลก ร้อยละ 81.4 ระบุวิกฤตโควิด และเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลก ส่งผลให้เกิดการว่างงาน ร้อยละ 82.9 ระบุ วิกฤตโควิด และภัยพิบัติน้ำท่วมในไทย ส่งผลรายได้ลดลง มีหนี้สินเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80.1 ระบุ วิกฤตโควิด ภัยพิบัติน้ำท่วม และวิกฤตเศรษฐกิจ ทำให้ความสุขลดลง มีผลต่อ สุขภาพจิต และร้อยละ 79.1 ระบุ วิกฤตโควิด และ วิกฤตเศรษฐกิจ ส่งผลต่อระบบการศึกษาและการเรียนรู้พัฒนาทักษะของเด็กและเยาวชน

 

ประเด็นที่น่าพิจารณาคือ ผลการเปรียบเทียบอัตราการว่างงานระหว่างประเทศไทย กับ ต่างชาติ โดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย พบว่า อัตราการว่างงานของประเทศไทยอยู่ที่ร้อยละ 2.25 เปรียบเทียบกับประเทศกัมพูชาร้อยละ 0.31 ลาวร้อยละ 1.0 พม่าร้อยละ 1.79 อย่างไรก็ตาม ประเทศที่มีอัตราการว่างงานสูงกว่าประเทศไทยมีอยู่จำนวนมาก เช่น ฟิลิปปินส์ ร้อยละ 6.9 อินโดนีเซีย ร้อยละ 6.49 จีนร้อยละ 4.9 สหรัฐอเมริกา ร้อยละ 4.6 มาเลเซียร้อยละ 4.5 และเยอรมันนี ร้อยละ 3.4 ตามลำดับ

 

อย่างไรก็ตาม ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 80.8 ต้องการให้รัฐช่วยเหลือเยียวยา มุ่งให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้น ในขณะที่ร้อยละ 19.2 ไม่ต้องการ

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube