fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 13.00 น.

Featured Image
วิปรัฐบาลเตรียมคุยหาแนวทางประชุมสภา ก่อนถก 3 ฝ่าย กังวลข้อกำหนดห้ามเดิมทางข้ามพื้นที่ รอสรุปงดรับเงินเดือน ส.ส.

นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล กล่าวถึงแนวทางการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ภายหลังศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ได้ออกมาตรการในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยเฉพาะห้ามการเดินทางที่ไม่จำเป็น และห้ามออกนอกเคหะสถานระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. ว่า วิปรัฐบาลจะมีการปรึกษาหารือก่อนเข้าร่วมประชุมวิป 3 ฝ่ายในวันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม นี้ โดยจะเป็นไปตามดำริของประธานสภาผู้แทนราษฎร เนื่องจากได้มีการนัดหมายการประชุมในวันที่ 14 -15 กรกฎาคมนี้แล้ว แต่ถึงอย่างไรมติการประชุมวิป 3 ฝ่ายในครั้งที่ผ่านมาได้มีข้อเสนอที่สำคัญคือขอความร่วมมือจากคณะกรรมาธิการสามัญและคณะกรรมาธิการวิสามัญที่ไม่มีความจำเป็นให้หยุดการประชุมชั่วคราวเป็นเวลา 14 วัน

สำหรับการพิจารณาของคณะกรรมาธิการงบประมาณฯ เมื่อเกิดข้อกำหนดห้ามเดินทางในช่วงเวลา 21.00-04.00 น. ขึ้น ในวันนี้ จึงเป็นวันแรกที่คณะกรรมาธิการได้มีการประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรน หรือระบบซูม โดยเป็นการพิจารณาของกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ (อว.) รวม 90 หน่วย ซึ่งการดำเนินการในลักษณะนี้จะทำให้ผู้เข้าชี้แจงงบประมาณแต่ละหน่วยงานเดินทางมายังรัฐสภาน้อยลง เช่นเดียวกับหลายคณะอนุกรรมาธิการที่ประชุมโดยผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรน โดยคณะอนุกรรมาธิการทั้ง 9 คณะได้เร่งรัดการประชุมซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จสิ้นในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้ ขณะที่การประชุมของคณะกรรมาธิการชุดใหญ่จะแล้วเสร็จภายในเดือนนี้

ส่วนข้อกำหนดห้ามเดินทางข้ามพื้นที่นั้น นายวิรัช กล่าวว่า ในส่วนของ ส.ส. ที่ต้องเดินทางมาประชุมในวันที่ 14 -15 กรกฎาคมนี้ และจะต้องเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนา ประเด็นดังกล่าวจะต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของวิป 3 ฝ่ายอีกครั้งหนึ่ง เช่นเดียวกลับประเด็นเรื่องงดรับเงินเดือนของ ส.ส. ภายหลังนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีได้ประกาศงดรับเงินเดือนเป็นเวลา 3 เดือนนั้นจะต้องนำเข้าสู่ที่ประชุมวิปเพื่อพิจารณาเช่นกันว่าจะปฏิบัติให้เป็นแนวสอดคล้องกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ส่วนตัวยังไม่สามารถออกความเห็นอย่างได้ เนื่องจากหากแสดงความเห็นอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนที่จะมีการหารืออาจไม่เหมาะสม

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube