Starfish Labz ร่วม EdTechXAsia Ecosystem มุ่งพัฒนาการศึกษาไทย

Starfish Labz ร่วม EdTechXAsia Ecosystem มุ่งแพลทฟอร์มแนวหน้าพัฒนาการศึกษาไทย

Starfish Labz ร่วมเป็นเจ้าภาพงาน EdTechXAsia Ecosystem เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีการ ศึกษาจากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงาน EdTechX Europe ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ปี 2020 หวังมุ่งให้ “Starfish Labz” เป็น Edtech แนวหน้าที่เข้าใจการใช้เทคโนโลยีในการแก้ปัญหาและพัฒนาทักษะครูและผู้ปกครองในการพัฒนาเด็กในศตวรรษที่ 21

ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ผู้ก่อตั้ง Starfish Labz กล่าวถึงการร่วมงานในครั้งนี้ว่า “Starfish Labz ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน EdTechXAsia Ecosystem ในประเทศไทย ร่วมกับ SCB Academy เพื่อเฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพด้านการศึกษาในประเทศไทย โดยมี startups จำนวน 8 ราย เข้าร่วมนำเสนอผลงาน ในวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ที่ทรูดิจิทัล พาร์ค สุขุมวิท 101 กรุงเทพฯ โดยผู้ชนะจะได้เข้าร่วมรอบสุดท้าย Global Startup Super League Competition เดือนมิถุนายน ปี 2020 ที่ EdTechX กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ โดยมีคณะกรรมการที่มีชื่อเสียง นักลงทุนและผู้นำธุรกิจสตาร์ทอัพ ระดับโลกเข้าร่วมพิจารณาตัดสิน

ในงานนี้ ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ผู้ก่อตั้ง Starfish Labz กล่าวถึงการเข้าร่วมการอภิปรายหัวข้อ “Thai EdTechX Ecosystem:Thai education challenges – how to tackle them with Technology” ว่าเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาระดับแนวหน้าของเมืองไทยได้มาพูดถึงแนวคิดประเด็นที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านการศึกษาของไทยในปัจจุบัน, การนำเทคโนโลยีมาพัฒนาการศึกษาไทยเพื่ออนาคต, หากประเทศไทยจะเป็นประเทศที่อยู่อันดับต้นของการศึกษาโลก ในปี 2030 เราควรจะเริ่มพัฒนาจากอะไรเป็นอันดับแรก

นอกจากนี้แล้ว ดร.นรรธพร จันทร์เฉลี่ย เสริบุตร ประธานมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ผู้ก่อตั้ง Starfish Labz ยังเป็นหนึ่งในคณะกรรมการตัดสินร่วมกับกรรมการจากองค์กรแนวหน้าด้าน Edtech เช่น True, SCB10X เข้าร่วมคัดเลือกตัดสิน 8 Startups จากประเทศไทยเพื่อเข้าร่วม EdTechX Europe ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในปี 2020 สำหรับ Starfish Labz เป็นหนึ่งในโครงการของมูลนิธิโรงเรียสตาร์ฟิชคันทรีโฮม ในรูปแบบ platform online ชุมชนออนไลน์ ให้นักการศึกษา ผู้ปกครองเข้ามาเรียนคอร์สต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาแนวใหม่ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเด็กไทยให้ก้าวสู่โลกในศตวรรษที่ 21 ได้อย่างมีคุณภาพ โดย Starfish Labz ได้เปิดตัวให้ใช้งานเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้ประมาณ 1,500 คน บทเรียนที่ได้รับความนิยมคือ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Starfish Maker และการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 โดยในอนาคตทางมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมคาดหวังให้ Starfish Labz เป็น EdTech แนวหน้าของเมืองไทย โดยผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเกี่ยวกับมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิชคันทรีโฮมได้ที่ www.schsf.org และเข้าไปศึกษาแพลตฟอร์มเรียนรู้ออนไลน์ Starfihs Labz ได้ที่ www.starfishlabz.com ซึ่งเป็น EdTech ที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ tech

ข่าวน่าสนใจ

Close