fbpx
Home
|
ข่าว

“นิพนธ์” นำกรมทะเล-กรมที่ดินจับมือสร้างเข้าใจปชช.

Featured Image
“นิพนธ์” นำกรมทะเล-กรมที่ดิน จับมือสร้างความเข้าใจเบื้องต้นให้ประชาชน ใช้แนวทาง คทช. แก้ปัญหาที่ดินป่าชายเลนแปลงโคกไร่ เมืองสงขลา หลังเรื้อรังมาเกือบ 50 ปี

 

 

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวปราศัยเวทีสร้างการรับรู้ความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ต.พะวง อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา กรณีแปลงโคกไร่ เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินให้ชุมชน ณ ห้องประชุมศรีเกียรติพัฒน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา โดยมีรองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา นายอำเภอเมืองสงขลา ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมเวทีสร้างการรับรู้กว่า 1,000 คน

 

นายนิพนธ์ กล่าวว่า การจัดเวทีในครั้งนี้สืบเนื่องจากได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎร หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ขอให้ทบทวนนำที่ดินแปลง “โคกไร่” เข้าสู่กระบวนการจัดที่ดินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลอีกครั้งหนึ่ง โดยจังหวัดสงขลาได้ประชุมหารือแนวทางแก้ไขปัญหาไป

 

เมื่อวันที่ 30 เม.ย.65 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้นำแนวทางของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.มาใช้เพื่อจัดที่อยู่อาศัยในที่ดินป่าชายเลน แปลง “โคกไร่” โดยพื้นที่ไหนจัดได้ให้นำมาจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยกับประชาชน

 

ส่วนพื้นที่ไหนที่ส่วนราชการใช้อยู่ก็ดำเนินการให้ถูกต้อง ดังนั้นจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการสำรวจผู้ที่อยู่อาศัยที่แท้จริงที่เป็นปัจจุบัน โดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จะเป็นผู้ทำการสำรวจพื้นที่และรายชื่อผู้ครอบครอง

 

และกรมที่ดินได้สนับสนุนช่างรังวัดมาทำการรังวัดรูปแปลงที่ดินที่ครอบครองและงบประมาณในการดำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งต่อไป ซึ่งในวันนี้นับเป็นโอกาสดี ที่นายอำเภอเมืองสงขลา

 

และนายกเทศมนตรีตำบลพะวงได้เชิญพี่น้องประชาชนมาร่วมรับฟังข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการถือครองที่ดินแปลง “โคกไร่” นี้ เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องแปลงโคกไร่ที่เรื้อรังมาเกือบ 50 ปีนี้ให้แล้วเสร็จ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube