fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯ สั่งปฏิรูปการศึกษากองทัพปรับหลักสูตรทุกระดับ

Featured Image
นายกฯ สั่งปฏิรูปการศึกษากองทัพ ปรับปรุงหลักสูตรทุกระดับ สอดแทรกการปลูกฝังประวัติศาสตร์ คุณธรรม จิตสาธารณะ

 

 

 

 

พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก รองโฆษกกระทรวงกลาโหม เปิดเผยถึงการประชุมสภากลาโหมครั้งที่ 6/2565 ที่มีพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการในการปฏิรูปประกอบการศึกษาของกระทรวงกลาโหม ได้สั่งให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในสถาบันการศึกษาสังกัดกระทรวงกลาโหมทุกระดับ

 

รวมถึงโรงเรียนที่อยู่ในการอุปถัมภ์ของกระทรวงกลาโหม สอดแทรกการปลูกฝังประวัติศาสตร์ คุณธรรมจิตสาธารณะ รวมถึงบรรจุการเรียนการสอนแบบ Active Learning ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มิตรประเทศ ให้ดำรงความต่อเนื่องในสร้างความสัมพันธ์และให้ความร่วมมือกับมิตรประเทศตามนโยบายที่มีความสอดคล้องกับรัฐบาล โดยสร้างปฏิสัมพันธ์ในทุกระดับ กับทุกนานาประเทศ

 

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ได้กำชับหน่วยงานขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม หน่วยราชการในสังกัดประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการใช้ไฟฟ้าและน้ำมัน ร้อยละ 20 ตามความห่วงของรัฐบาล ตลอดจนประชาสัมพันธ์กำลังพลและครอบครัว ได้ตระหนักได้ทราบถึงการประหยัดและสร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานอย่างมีคุณค่า

 

นอกจากนี้ พ.อ.จิตนาถ ปุณโณทก ยังเปิดเผยว่าพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาได้สั่งการ ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหม เหล่าทัพและ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เตรียมสนับสนุนกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา รัชกาลที่ 10 ของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมอย่างเต็มที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี จึงเชิญชวนให้แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองตลอดเดือนกรกฎาคมนี้

 

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัด ให้ความสำคัญและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 หลังมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยเน้นย้ำเจ้าหน้าที่ให้ระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเท่าที่จำเป็น เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของกฎหมายกำหนด ตลอดจนประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลครอบครัวและประชาชนได้รับทราบถึงข้อห้ามข้อควรปฎิบัติ?และบทลงโทษตาม พ.ร.บ. ดังกล่าวต่อไป

 

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี ยังกำชับในเรื่องการใช้ ปลูก นำเข้า มีไว้ครอบครองซึ่งกัญชา กัญชง ให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สร้างการรับรู้ให้กับกำลังพลครอบครัวและประชาชนได้ทราบถึงประโยชน์โทษ ภัยและข้อปฎิบัติระมัดระวังในการใช้การปลูก นำเข้า มีไว้และครอบครองซึ่งกัญชากัญชง

 

โดยให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเร่งจัดทำแนวทางปฎิบัติเพื่อควบคุมการใช้ของกำลังพลในกระทรวงโดยให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเน้นย้ำกำกับดูแลในการเข้าถึงกัญชากัญชงอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

 

ซึ่งตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขได้ออกข้อห้ามข้อกำหนด ซึ่งในส่วนของกระทรวงกลาโหมก็มีกำลังพลภายใต้การปกครองและสั่งให้หน่วยรับผิดชอบออกระเบียบคำสั่งให้สอดรับกับประกาศดังกล่าว คือ ในเรื่องของการนำเข้าการใช้ให้อยู่ภายใต้การรักษาทางการแพทย์ ห้ามใช้ด้านการสันทนาการและในในหน่วยทหาร ห้ามให้มีการใช้และบริโภคโดยเด็ดขาด

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube