fbpx
Home
|
ข่าว

โฆษกปชป.เชื่อมั่น”จุรินทร์”เป็นที่พึ่งของ”เกษตรกร”

Featured Image
โฆษกประชาธิปัตย์เชื่อมั่น “จุรินทร์” เป็นที่พึ่งพิงของ “เกษตรกร” ชี้ อย่าเล่นการเมือง เรื่องประกันรายได้

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงโครงการประกันรายได้ว่า ความสำเร็จของโครงการประกันรายได้ มีพี่น้องเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 8 ล้านครัวเรือน ขณะนี้จะเห็นถึงความเคลื่อนไหวของหลายฝ่ายชัดขึ้น คือพยายามทำลายน้ำหนักความน่าเชื่อถือของโครงการประกันรายได้ ต้องย้ำว่าความตั้งใจของพรรคประชาธิปัตย์ หลักคิดตั้งแต่คิดนโยบายประกันรายได้ มุ่งถึงประโยชน์และความยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรเป็นที่ตั้ง หลักประกันในเรื่องรายได้ของพี่น้องเกษตรกรก็เพื่อป้องกันความเสี่ยงทางด้านราคาผลผลิต ต้องยอมรับว่ามีผลโดยตรงกับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกร ดังนั้น เมื่อมีปัญหาเรื่องราคา เกษตรกรก็จะได้รับส่วนต่างรายได้ที่ขาดหายไปที่ผ่านมาสินค้าเกษตรหลายชนิดราคาดีขึ้น โดยไม่ต้องใช้งบประมาณจากโครงการประกันรายได้เข้าไปจ่ายเงินส่วนต่างเลย เช่น ปาล์มข้าวโพด มันสัมปะหลัง ยางพาราในบางส่วน

แต่ขณะนี้ด้วยสถานการณ์และเหตุหลายปัจจัยมีสินค้าเกษตร คือ ข้าวที่มีราคาตกต่ำ การใช้งบประมาณของรัฐบาลตามโครงการประกันรายได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือจ่ายเงินส่วนต่างให้เกษตรกร เป็นแนวทางการช่วยแก้ปัญหาที่เป็นไปตามหลักเจตนารมณ์ทุกประการ เมื่อเป็นโครงการที่ตั้งใจทำเพื่อพี่น้องเกษตรกร พรรคไม่เคยหวั่นไหวว่า หลายฝ่ายที่พยายามโจมตีจะคิดว่าอย่างไร เพราะคิดถึงเกษตรกรเป็นหลักเหนือประโยชน์อื่นใดและเชื่อว่าสถานการณ์ต่อจากนี้ราคาข้าวก็จะดีขึ้นตามลำดับ เชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค ที่ได้เข้าไปทำหน้าที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ที่ได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่ ไม่มีเรื่องทุจริตจากโครงการประกันรายได้เลยแม้แต่บาทเดียว

ทั้งนี้ หากพรรคการเมืองนักการเมืองที่อ้างว่าต้องการทำเพื่อประชาชน ขณะนี้ก็ต้องช่วยกันประคับประคองในทุกสิ่งที่คิดว่าเป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศ พี่น้องเกษตรกรไม่ใช่ตัวประกันในทางการเมือง อย่าเล่นการเมืองกับโครงการประกันรายได้ เพราะท้ายที่สุดคนที่เสียประโยชน์ก็คือพี่น้องเกษตรกรและประเทศ

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube