fbpx
Home
|
ข่าว

“ชวน”รับมีแนวโน้มขยายถกงบฯ65ถึง21ส.ค.

Featured Image
“ชวน” ยอมรับมีแนวโน้มขยายเวลาพิจารณา พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 วาระ 2 และ 3 ถึง 21 ส.ค.

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กรอบวงเงิน 3.1 ล้านล้านบาทวาระ 2 วันสุดท้ายตามกรอบเวลาที่กำหนด 18-20 สิงหาคม จะเริ่มขึ้นในเวลา 09.30 น. หลังประธานการประชุมสั่งปิดการประชุมเวลาเมื่อ 20.18 น. โดยการพิจารณาตลอด 2 วัน สามารถพิจารณาไปเพียง 17 มาตราเท่านั้น จากทั้งหมด 42 มาตรา และวันนี้จะเริ่มพิจารณาต่อในมาตรา 18
งบประมาณของกระทรวงพลังงาน

ทั้งนี้ การอภิปรายของกรรมาธิการสงวนความเห็นและมีสมาชิกสงวนคำแปรญัตติ โดยเฉพาะกรรมาธิการจากฝ่ายค้าน ต่างเสนอขอตัดงบประมาณของแต่ละกระทรวง เพราะเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในปัจจุบัน โดยงบประมาณบางโครงการเห็นว่าไม่สามารถดำเนินการได้ตามแผนงาน

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ยอมรับว่า มีความเป็นไปได้ที่การประชุมสภาฯ จะขยายไปถึงวันเสาร์ที่ 21 สิงหาคมนี้ ซึ่งอภิปรายเสร็จเมื่อใดก็เมื่อนั้น ทั้งนี้ การใช้เวลาอภิปรายแปรญัตติเป็นสิทธิ์ของสมาชิก แต่เวลาการประชุมหายไปจากปกติวันละ 5 ชั่วโมงที่เคยประชุมหลังเที่ยงคืน แต่ขณะนี้ก็จบประมาณ 20.00 น. ซึ่งก็เข้าใจว่า ไม่สามารถที่จะล่วงเลยเวลาไปถึงเที่ยงคืนได้ ส่วนภาพรวมการอภิปรายของสมาชิกอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ เว้นสมาชิกบางคนที่ยังอภิปรายเหมือนอยู่ในวาระที่หนึ่ง แต่ส่วนใหญ่ก็ให้ความร่วมมือดี

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube