fbpx
Home
|
ข่าว

กกต.จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด

Featured Image
กกต.จับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด ดูแลเลือกตั้ง อบต.เริ่มทำหน้าที่ 18ตค.-1 ธ.ค.นี้

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง ( กกต. ) เป็นประธานจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัด สำหรับปฏิบัติในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกการบริหารส่วนตำบลจำนวน 5,300 แห่ง โดยเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 18 ต.ค.- 1 ธ.ค. 2564รวม 405 คน ในพื้นที่ 76 จังหวัด

สำหรับผู้ตรวจการเลือกตั้ง มีอำนาจหน้าที่ ตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีอำนาจแจ้งเตือนให้ปฏิบัติให้ถูกต้องได้ ถ้าไม่มีการดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องให้รายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว รวมทั้งตรวจสอบการกระทำความผิดกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมืองหรือการกระทำใดที่เป็นเหตุทำให้การเลือกตั้งไม่ได้เป็นไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมรวมทั้งเข้าไปในที่เลือกตั้งหรือสถานที่นับคะแนนเลือกตั้ง และปฏิบัติงานอื่นตามระเบียบ คำสั่ง ประกาศ และมติของกกต.หรือตามที่ได้รับมอบหมาย

โดยพ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมาเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงการจับสลากผู้ตรวจการเลือกตั้งทั้ง 76 จังหวัดเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งอบต.ที่จะเกิดขึ้น โดยผู้ตรวจการเลือกตั้งจะลงพื้นที่หาข่าวเกี่ยวกับการทุจริตการเลือกตั้ง ซึ่งที่ผ่านมา เมื่อดูจากคำร้องเรียนต่างๆแม้จะพบข้อมูลว่ามีการซื้อเสียงแต่กกต.ก็สามารถดำเนินการได้ แม้จะดูจากคำร้องแล้วถือว่าได้ผล แม้จะมีข้อมูลว่ามีการซื้อเสียงก็ขออย่าทำแต่ขออย่าไปทำเลย เพราะจุดเปลี่ยนของประเทศ ถ้าไม่มีการซื้อ?เสียงจะสามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้หลายๆอย่าง

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube