fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ชาวนาโคราชร้องรัฐฯช่วยปรับราคารับซื้อข้าวเปลือก

Featured Image
ชาวนาโคราช ร้องรัฐช่วยปรับราคารับซื้อข้าวเปลือก กก.ละ13-15 บาท หลังแบกภาระหนี้สิน ไม่คุ้มทุนวอนรัฐเห็นใจ

ชาวนาหลายรายในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ได้เรียกร้องขอให้ภาครัฐช่วยเหลือเรื่องราคารับซื้อข้าวเปลือก โดยนายบรรจบ เปรื่องค้า อายุ 51 ปี หนึ่งในชาวนาบ้านท่าหลวง ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา บอกว่า ได้ลงทุนทำนาปลูกข้าว เป็นข้าวหอมมะลิ จำนวน 10 ไร่ แต่หลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จ พบว่า ปีนี้ เก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีได้น้อยกว่าทุกปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องประสบปัญหาอุทกภัยน้ำท่วม ถึง 2 รอบ ทำให้ไม่ได้ผลผลิตเท่าที่ควร

อีกทั้งโรงสีข้าวหลายแห่ง ยังรับซื้อข้าวจากชาวนา เพียงกิโลกรัมละ 7-8 บาท เท่านั้น เมื่อหักลบค่าใช้จ่ายลงทุนทำนาปลูกข้าวแล้ว ก็พบว่าขาดทุน แม้จะมีโครงการช่วยเหลือค่าส่วนต่างจากภาครัฐ ที่จะโอนเงินให้กับชาวนาเพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนก็ตาม แต่ชาวนาส่วนใหญ่ต้องการให้ภาครัฐช่วยปรับราคารับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนาด้วย ให้อยู่ในราคากิโลกรัมละ 13-15 บาทจะดีกว่า เพราะจะทำให้ชาวนาพอลืมตาอ้าปากได้บ้าง

ขณะที่สหกรณ์การเกษตรพิมายจำกัด ได้เปิดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ ซึ่งเป็นข้าวเปลือกที่ตากแห้งแล้ว ในราคา กิโลกรัมละ 10 บาท 50 สตางค์ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนาในพื้นที่ ซึ่งพบว่า มีชาวนานำข้าวเปลือกทยอยออกมาขายกันอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube