Home
|
ไลฟ์สไตล์

อยากให้ลูกเก่งภาษา ต้องรู้! การเรียนภาษาอังกฤษจากโฟนิกส์คืออะไร เรียนที่ไหนดี

Featured Image

สำหรับคุณพ่อคุณแม่และผู้ปกครองที่อยากให้ลูกหลานเก่งภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษตั้งแต่วัยเด็ก ต้องบอกเลยว่าการเรียนโฟนิกส์นั้นสำคัญทีเดียว เพราะช่วยให้รู้จักการออกเสียงตัวอักษรและผสมเสียงออกมาเป็นคำต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ส่งเสริมให้สามารถอ่านคำศัพท์ได้ด้วยตนเอง และปูรากฐานภาษาอังกฤษให้แข็งแรงขึ้นได้ รวมถึงชี้เป้าพาลูกเรียนโฟนิกส์เด็กที่ไหนดี วันนี้ SpeakUp มีคำตอบให้อย่างแน่นอน!

การเรียนโฟนิกส์คืออะไร

โฟนิกส์ (Phonics) คือ หลักสูตรที่ใช้สอนทักษะการอ่านและการสะกดคำ โดยเน้นที่ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษรในภาษา เพื่อให้เด็กเข้าใจวิธีการเชื่อมโยงตัวอักษรหรือการผสมตัวอักษรกับเสียงที่สอดคล้องกัน ด้วยหลักการที่ใช้ตัวอักษรหรือกลุ่มตัวอักษรแทนเสียงเฉพาะ การเรียนโฟนิกส์ช่วยให้เด็กพัฒนาความคล่องแคล่วในการอ่านและทักษะความเข้าใจภาษาได้เป็นอย่างดี เด็กจะมีพื้นฐานการออกเสียงแน่น สามารถถอดรหัสคำศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยได้โดยการเปล่งเสียงและผสมผสานเสียงแต่ละเสียงเข้าด้วยกัน รวมถึงสามารถใช้ความรู้เรื่องความสัมพันธ์ของตัวอักษรและเสียงเพื่อสะกดคำได้อย่างถูกต้อง

แนะนำการเรียนภาษาอังกฤษจากโฟนิกส์ ว่าสามารถปูพื้นฐานให้เด็กออกเสียงได้ดีตั้งแต่เด็กๆ พื้นฐานแน่น (จุดเด่น)

การเรียนภาษาอังกฤษให้ได้ผลดีจำเป็นต้องใช้ความเข้าใจและพื้นฐานทางภาษาที่แข็งแรง เด็กที่เริ่มเรียนโฟนิกส์ตั้งแต่ยังอายุน้อยจึงได้เปรียบเรื่องการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษด้วยความเข้าใจ มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษตามหลักสูตรเดิมๆ มาดูกันว่าจุดเด่นของการเรียนภาษาอังกฤษจากโฟนิกส์นั้นจะสามารถปูพื้นฐานให้เด็กออกเสียงได้ดีและมีพื้นฐานแน่นตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างไรบ้าง

พัฒนาทักษะการอ่าน

เพราะการออกเสียงเป็นพื้นฐานสำหรับทักษะการอ่านที่มีประสิทธิภาพ การเรียนโฟนิกส์ช่วยให้เด็กมีทักษะการอ่านที่ดีขึ้น เมื่อได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างเสียงและตัวอักษร ก็สามารถถอดรหัสคำที่ไม่คุ้นเคยได้ ทำให้เข้าใจข้อความต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และอ่านได้คล่องขึ้นนั่นเอง

พัฒนาทักษะด้านการสะกดคำ

การเรียนโฟนิกส์ยังช่วยพัฒนาทักษะการสะกดคำอีกด้วย เด็กที่เข้าใจโครงสร้างการออกเสียงของคำสามารถสะกดคำได้อย่างถูกต้อง โดยการจับคู่เสียงที่ได้ยินกับตัวอักษร หรือการผสมตัวอักษรที่เหมาะสม ซึ่งเรียกว่าเป็นความเข้าใจรูปแบบการสะกดคำ ส่งเสริมทักษะการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เพิ่มคลังคำศัพท์

การเรียนรู้การออกเสียงช่วยเรื่องพัฒนาคลังคำศัพท์ได้ เพราะเมื่อเด็กมีความชำนาญในการถอดรหัสคำ ก็สามารถถอดรหัสความหมายของคำที่ไม่คุ้นเคยตามความรู้ความเข้าใจในความสัมพันธ์ของเสียงตัวอักษร การเรียนโฟนิกส์จึงช่วยให้เด็กสร้างคำและเข้าใจคำศัพท์ที่พบเห็นจากการอ่านสิ่งต่างๆ ได้มากขึ้น

ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน

หากอ่านได้ดี ก็จะช่วยส่งเสริมให้เด็กๆ มีใจรักการอ่านและปลูกฝังนิสัยชอบเรียนรู้สิ่งต่างๆ การเรียนโฟนิกส์จึงส่งเสริมให้เด็กๆ เป็นนักอ่านตัวน้อย เพราะสามารถอ่านและเข้าใจคำศัพท์ได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องพึ่งพาการท่องจำหรือการคาดเดามากนัก ช่วยเพิ่มความมั่นใจและความรู้สึกของความสำเร็จในเด็กได้เป็นอย่างดี

รากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเรียนรู้

โฟนิกส์เป็นรากฐานสำหรับการพัฒนาความรู้ต่างๆ เมื่อเข้าใจโครงสร้างและกลไกของภาษาอังกฤษ เด็กๆ ก็สามารถอ่านและเขียนเรื่องที่ยากและซับซ้อนมากขึ้นได้ ทำให้สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้ต่างๆ ทั่วโลกได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เป็นรากฐานที่ช่วยให้เรียนรู้ภาษาอื่นได้ง่ายขึ้น

ทักษะการออกเสียงสามารถส่งต่อไปยังการเรียนภาษาอื่นได้ แม้ว่าจะเป็นการออกเสียงของภาษาอังกฤษ แต่ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรและเสียงนั้นสามารถนำไปใช้กับภาษาอื่นๆ ที่มีรูปแบบการออกเสียงคล้ายกันได้ การเรียนรู้การออกเสียงตั้งแต่วัยเด็กจะช่วยรองรับทักษะการอ่านและการสะกดคำในภาษาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

ช่วยพัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียง

การเรียนโฟนิกส์ช่วยพัฒนาความสามารถในการระบุและจัดการเสียงแต่ละคำเวลาพูด ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการพูดและการออกเสียงคำต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งเด็กจะพัฒนาความสามารถในการแยกแยะและควบคุมเสียงซึ่งช่วยพัฒนาความสามารถในการอ่านและการสะกดคำเป็นอย่างดี

เรียนโฟนิกส์เด็กกับ SpeakUp Language Center เรียนสนุก สอนด้วยกิจกรรม

“PLAY LEARN & GROW Together”

เพราะการเรียนโฟนิกส์ (Phonics) ตั้งแต่เด็กนั้นจะได้ผลดี โดยเฉพาะในวัย 2 ขวบขึ้นไปจะเป็นช่วงที่เหมาะสมที่สุด SpeakUp Language Center สถาบันสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กที่เชื่อในแนวคิด “Play learn & grow together” จึงออกแบบคอร์สเรียนโฟนิกส์ให้สนุกและเข้าใจผู้เรียนที่เป็นเด็กเล็กมากที่สุด ไม่เน้นท่องจำแต่จะโฟกัสไปที่การกล้าแสดงออกและการมีส่วนร่วมกับห้องเรียน ด้วยเทคนิค Jolly Phonics จากประเทศอังกฤษที่โรงเรียนนานาชาติในไทยและทั่วโลกนิยมใช้ สอนด้วยผู้สอนที่มากประสบการณ์ สามารถถ่ายทอดได้อย่างเรียบง่ายและตรงจุด

เรียนโฟนิกส์กับ SpeakUp เด็กได้ภาษาอังกฤษแบบพื้นฐานแน่น

  พัฒนาการด้านดวงตา

 พัฒนาการด้านการได้ยิน

 พัฒนาการด้านประสาทสัมผัส

จุดเด่นของ SpeakUp คือเด็กๆ จะได้เรียนรู้ในแบบที่ใช้หนังสือน้อยที่สุด เพื่อพัฒนาเด็กๆ ทั้งร่างกายและจิตใจ ผ่านกิจกรรมฝึกประสาทสัมผัสและช่วยเสริมทักษะพัฒนาการที่หลากหลายและไม่น่าเบื่อ ด้วยเทคนิคการสอนและอุปกรณ์แบบมอนเตสซอรี่ (Montessori) ซึ่งเป็นจุดแข็งหลักของเรา ไม่ว่าจะเป็นเรียน Phonics ควบคู่ไปกับกิจกรรมงานศิลปะและงานประดิษฐ์ ผ่านการใช้ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ผ่านพัฒนาการด้านต่างๆ ที่ไม่ได้จำกัดเพียงการอยู่ในห้องเรียนเท่านั้น จะทำให้ลูกๆ ของคุณพ่อคุณแม่ สามารถสนุกไปกับการเรียนรู้ การกล้าแสดงออก และการเข้าสังคมได้อย่างสนุกสนานตลอดทั้งคอร์ส

สนใจเรียนคอร์สโฟนิกส์เด็ก สอบถามเพิ่มเติมที่

SpeakUp Language Center

Website | Facebook: Speak Up Language Center

Line: @speak_up

สาขาประชาอุทิศ 90

สาขาพุทธมณฑลสาย 3

สาขาศรีนครินทร์ – บางนา

สาขาบางบัวทอง – นนทบุรี

Tel: 099-412-7555

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube