Home
|
ไลฟ์สไตล์

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าแมลงหายไปจากโลก?

Featured Image

          ไม่มียุงมาบินให้กวนใจ ไม่มีมดมาทำให้รำคาญ ไม่มีแมลงน่ากลัวๆ มาทำให้เราตกใจ ฟังแล้วเหมือนจะดี แต่รู้ไหมว่าหากโลกนี้ไม่มีแมลง ก็คงไม่มีสิ่งมีชีวิตอื่นเหมือนกัน 

          แมลงนั้นมีส่วนสำคัญต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารมากๆ ไม่ว่าจะเป็นคนที่ชอบกินแมลง สัตว์ที่เป็นอาหารของคนเราก็กินแมลงเช่นเดียวกัน หรือพืชผักผลไม้ที่มนุษย์หรือสัตว์กินก็ต้องอาศัยแมลงในการช่วยผสมเกสร หากขาดแมลงไปพืชผัก ผลไม้ต่างๆ ก็จะหายไปแน่นอน เพราะว่ามันกระทบต่ออาหารของสิ่งมีชีวิตและจะเกิดผลกระทบแบบโดมิโน (Domino effect) ห่วงโซ่อาหารจะล่มสลายในที่สุด

          นอกจากยังส่งผลกระทบอื่นๆ เช่น ผลิตภัณฑ์จากแมลงก็จะหายไป การทำเกษตรกรรมก็ทำได้ยากขึ้น ไม่มีคนช่วยย่อยสารอินทรีย์ซากพืช ซากสัตว์ 

          หากให้สรุปง่ายๆ หากไม่มีแมลงระบบห่วงโซ่อาหารก็จะล่มสลายแล้วก็มีแนวโน้มว่าสิ่งมีชีวิตอื่นก็จะไม่สามารถอยู่ได้เหมือนกัน แล้วสาเหตุที่ทำให้แมลงหายไปมากที่สุดก็คือมนุษย์อย่างเราๆ ที่ใช้ยาฆ่าแมลงในการทำเกษตร การทำลายป่าไม้ ภาวะโลกร้อน สารเคมีต่างๆ ที่เราปล่อยสู่ธรรมชาติ ช่วยกันรักษาแมลงไว้ก่อนที่จะสายเกินไป

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

ขอขอบคุณข้อมูล 

scimath

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube