fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก World Day Against Child Labour

Featured Image

          เด็กทุกคนควรได้ใช้ชีวิตในวัยเด็กตามวัยของพวกเขา ความจริงมันควรเป็นเช่นนั้น แต่ในโลกนี้มีการใช้แรงงานเด็กเป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังใช้งานอย่างหนักหน่วงและไม่เป็นธรรม เนื่องในวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก เลยอยากชวนทุกคนมาเห็นความสำคัญของปัญหานี้กัน 

          ประวัติวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 

          วันที่ 12 มิถุนายนของทุกปี องค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือชื่อภาษาอังกฤษคือ International Labour Organization ชื่อย่อ ILO กำหนดให้เป็นวันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กโลก 

          วันนี้เริ่มตั้งแต่ช่วงปี พ.ศ. 2542 เนื่องจากปัญหาการใช้แรงงานเด็กเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยด่วน เลยเป็นที่มาของวันนี้ 

          แรงงานเด็กคืออะไร? 

          ให้เข้าใจง่ายสุดคือ การเอาเด็กมาทำงาน โดยที่งานนั้นไม่เหมาะสมตามวัย (ต่างกับให้เด็กทำงานเพื่อสอนนะ ให้ช่วยงานที่บ้านเพื่อการเรียนรู้ ) อันนี้คือให้ทำงานโดยที่เขาอาจจะไม่เต็มใจ ส่งผลให้เด็กสุขภาพแย่ ไม่ได้พัฒนาตัวเอง ไม่ได้เรียน เป็นต้น 

          การใช้แรงงานเด็กในบางประเทศนั้นใช้งานเด็กราวกับทาสเลยทีเดียว รวมถึงมีการค้าประเวณีเด็กอีกด้วย

          ความเลวร้ายที่สุดอีกอย่างคือ การพรากเด็กไปจากพ่อแม่ ครอบครัว หรืออีกแง่มุมก็เป็นตัวพ่อแม่เสียเองที่ทิ้งและปล่อยให้ลูกไปเป็นแรงงานเด็ก 

          ปัญหาแรงงานเด็ก 

          มีเด็กราวๆ 218 ล้านคนทั่วโลกที่ยังคงต้องทำงานอยู่ พวกเขาไม่ได้ไปโรงเรียน มีเวลาส่วนตัวน้อยหรือไม่มีเลย หลายคนถูกใช้งานอย่างหนัก ไม่ได้รับสารอาหารที่เหมาะสม ไม่ได้รับการดูแลที่ดี พวกเขาสูญเสียช่วงเวลาในวัยเด็กและยังถูกบังคับให้ค้าประเวณีอีกด้วย

          แล้วเราทำอะไรได้บ้าง

  • ช่วยสนับสนุนด้วยเสียงของเราเองถึงการต่อต้านการใช้แรงงานเด็ก
  • คอยช่วยดู สอดส่องว่ามีการใช้แรงงานเด็กหรือไม่
  • หากมีลูก ดูแลให้ดี สอนให้เขาเติบโตมาอย่างมีคุณภาพ

          เริ่มต้นจากตัวเราเอง ทำในสิ่งที่เราทำได้ เพียงแค่นี้เราก็ช่วยผลักดันปัญหาเหล่านี้ได้แล้ว 

          แรงงานเด็ก ถือว่าเป็นปัญหาสำคัญที่ทุกคนต้องช่วยกัน ช่วงเวลาที่มีความสุขช่วงหนึ่งกลับกลายเป็นช่วงเวลาสุดเลวร้ายในชีวิต  อย่าลืมแวะเข้ามาอ่านเรื่องน่าสนใจแบบนี้ได้ที่ iNN Lifestyle

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

ขอขอบคุณข้อมูล 

United Nations 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube