ผช.รมต.คมนาคม เปิดงานลดอุบัติเหตุสงกรานต์

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เปิดกิจกรรมลดอุบัติเหตุสงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ ย้ำพนักงานขับแอลกอฮอล์ต้องเป็นศูนย์

นายธีระพงษ์ รอดประเสริฐ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานรณรงค์ลดอุบัติเหตุสงกรานต์ปลอดภัย เมาไม่ขับ พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลและกระทรวงคมนาคมได้ให้ความสำคัญเรื่องของการลดอุบัติเหตุจากการเมาไม่ขับ ด้วยการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทางหลวง กรมทางหลวงชน กรมการขนส่งทางบก ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์พนักงานประจำระบบโดยสารสาธารณะทุกประเภท และตั้งจุดบริการประชาชนจุกพักรถ ไว้คอยบริการ

ทั้งนี้ กระทรวงคมนาคมมีนโยบายที่สำคัญ คือต้องอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชนโดยได้กำหนดนโยบายให้พนักงานขับขี่รถโดยสารสาธารณะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เข้มงวดเรื่องการปลอดแอลกอฮอล์จะต้องเป็นศูนย์ พร้อมกันนี้ได้รณรงค์ให้ประชาชน ขับช้า เปิดไฟฟ้า คาดเข็มขัด รถมอไซต์เปิดไฟ ใส่หมวกนิรภัย เพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน สร้างความปลอดภัยการใช้ถนนร่วมกับผู้อื่น ขณะเดียวกันกระทรวงคมนาคมได้ร่วมงานกับภาคีเครือข่ายในการดูแลความปลอดภัย ถนนทุกเส้นทาง ควบคุมพฤติกรรม ของประชาชน ไม่ขับรถเร็ว ไม่ดื่ม ง่วงไม่ขับ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม ตั้งเป้าจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตบนโครงข่ายคมนาคมลดลงร้อยละ5 เมื่อเทียบกับช่วงสงกรานต์ปี 2561 ด้านจุดเสี่ยงบนนถนน จุดควบคุมและเส้นทางเฝ้าระวัง จำนวน 111 เส้นทางแบ่งเป็นกรมทางหลวง71 เส้นทาง กรมทางหลวงชนบท 40 เส้นทาง อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิต ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close