Home
|
เศรษฐกิจ

“จุรินทร์”เชื่อมือ”สินิตย์”ทำงานพณ.ฉลุย

Featured Image
“จุรินทร์” มั่นใจ “สินิตย์”  ทำงานกระทรวงพาณิชย์ได้ พร้อมลงนามแบ่งงานทางการแล้ว ยึดหลัก 14 แผนงาน ทำสำเร็จตามเป้า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ให้การต้อนรับนายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ โดยได้มีการลงนามในคำสั่งแบ่งงานอย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งได้มอบหมายให้นายสนิตย์ดูแล ภารกิจเดิมของ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล ซึ่งประกอบไปด้วย กรมทรัพย์สินทางปัญญา, กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า,สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ(GIT),สถาบัน ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD) และศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ

"จุรินทร์"เชื่อมือ"สินิตย์"ทำงานพณ.ฉลุย

โดยนายจุรินทร์ ระบุว่า มั่นใจจากประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาของนายสินิตย์ในส่วนของฝ่ายนิติบัญญัติ จะมีส่วนสำคัญ ใช้ในการทำหน้าที่ฝ่ายบริหารในตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดี ทำให้นโยบายของกระทรวงพาณิชย์บรรลุเป้าหมายประสบความสำเร็จ สามารถแบ่งเบาภาระกิจในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ สร้างผลงาน ในการดูแลประชาชนและทุกภาคส่วน ให้มีประสิทธิภาพ สามารถทำราชการและรับใช้ประชาชนได้เป็นอย่างดีโดยการทำงานทั้งหมดนั้นยังคงยึดตามแผนงานกระทรวงพาณิชย์ปี 2564 จำนวน 14 แผนงาน ซึ่งถือเป็นแผนแม่บทให้การทำงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและประสบความสำเร็จตามเป้าหมาย

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube