fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 12.00 น.

โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายวันนี้ รอบ 2 อีก 1,169 คน

 

บรรยากาศนักเรียนจากโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าฉีดวัคซีนไฟเซอร์ในวันนี้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนเซ็นทรัลลาดพร้าว ตามการลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ แยกเป็นนักเรียนชั้น ม.4เวลา 09.00 – 10.00 น. จำนวน 397 คน นักเรียนชั้น ม.5 เวลา 10.00 – 11.00 น. จำนวน 419 คน และนักเรียนชั้น ม.6 เวลา 11.00 – 12.00 น. จำนวน 353 คน รวมทั้งสิ้นที่มีการลงทะเบียนเข้าฉีดวัคซีนในวันนี้ 1,169 คน

โดยบรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งการฉีดวัคซีนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในวันนี้ถือเป็นรอบที่2 หลังจากได้มีการฉีดรอบแรกไปแล้วจำนวนกว่า 1,000 คน ในวันที่ 11 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งการแต่งกาย ของนักเรียนโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยในวันนี้ส่วนใหญ่สวมเสื้อสีชมพูฟ้าตามที่โรงเรียนได้แจ้งไว้ล่วงหน้า เพื่อความสะดวกต่อการดูแลและช่วยเหลืออำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ จากการสอบถามไปยังอาจารย์ที่มาดูแลความเรียบร้อยในวันนี้ พบว่า การเร่งฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนก็เพื่อที่จะเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเปิดภาคเรียนวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งนักเรียนส่วนใหญ่พร้อมที่จะเข้ารับวัคซีนเพราะต้องการกลับเข้าไปเรียนในห้องเรียนร่วมกับเพื่อนๆมากกว่าเรียนออนไลน์

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube