fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อย

Featured Image
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพฯทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 72 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา 2564 ที่จังหวัดกาญจนบุรี

 

เวลา 9:40 น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่การศึกษากองพลทหารราบที่ 9 อำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีทอดพระเนตรการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 72 โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าประจำปีการศึกษา 2564 เริ่มการฝึกภาคสนามของนักเรียนนายร้อยทุกชั้นดีมาตั้งแต่วันที่ 4 มกราคมที่ผ่านมา

 

เพื่อให้นักเรียนนายร้อยได้จากพื้นฐานทางทหารทั้งเป็นบุคคลและเป็นหน่วยโดยรับการฝึกจากหน่วย และเหล่าอากาศในภูมิประเทศที่เหมาะสมเสริมสร้างความเป็นผู้นำความแข็งแกร่ง รวมทั้งให้คุ้นเคยกับภูมิประเทศสามารถทนต่อความยากลำบากเหมาะสมกับที่จะเป็นผู้นำหน่วยทหารในอนาคต ตลอดจนเป็นการประเมินผลการศึกษาของนักเรียนนายร้อยการฝึกครั้งนี้เป็นการฝึกทางยุทธวิธีทหารราบระดับหมู่โดยกองพลทหารราบที่ 9 เป็นหน่วยสนับสนุนการฝึกนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 จำนวน 79 นายเข้ารับการฝึกตั้งแต่วันที่ 19 ถึง 29 มกราคม 2565

 

เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านวิชาทหารและประสบการณ์ในการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีระดับหมู่ปืนเล็กจัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์ตามโครงร่างสนามรบเพื่อให้เห็นภาพสนามรบและการปฏิบัติในแต่ละส่วนตามแต่การปฏิบัติในพื้นที่ส่วนหลังของส่วนแยกกรมสนับสนุนในการแจกจ่ายสิ่งอุปกรณ์การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและการซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์การปฏิบัติของกองหนุนการอำนวยการยุทธในการวางโครงข่ายการติดต่อสื่อสารทางยุทธวิธีเพื่อควบคุมส่วนดำเนินกลยุทธ์ในพื้นที่ส่วนหน้าการปฏิบัติทางลึกในการขัดขวางการสนับสนุนในพื้นที่ส่วนหลังของข้าศึก

 

โดยอาวุธยิงสนับสนุนปืนใหญ่ขนาด 150 มิลลิเมตรและปืนใหญ่ขนาด 155 mm ตลอดจนอาวุธยิงสนับสนุนของทหารราบระดับโครงระดับของพันธุ์และระดับกองร้อยการปฏิบัติการระวังป้องกันเพื่อค้นหาช่องว่างในการตั้งรักของข้าศึกและการป้องกันการถูกโจมตีของกองร้อยทหารม้าลาดตระเวน

 

รวมทั้งการดำเนินกลยุทธ์ของทหารราบแบ่งเป็นการฝึกยุทธวิธีรถออกแบบเพื่อให้สามารถเลือกใช้รูปขบวนการเคลื่อนที่โดยการวิเคราะห์ภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติการมีความรู้เรื่องหน้าที่การลาดตระเวนของผู้บังคับหมู่ปืนเล็กเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติภารกิจการเข้าราคาต้นรักสามารถแก้ไขเหตุติดขัดและปัญหาเฉพาะหน้าได้

 

ส่วนการฝึกยุทธวิธีรบนอกแบบฝึกการซุ่มโจมตีเทคนิคการเคลื่อนที่ในสิ่งปลูกสร้างการลาดตระเวนหาข่าวเพื่อเสริมสร้างความสามารถการปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการก่อความไม่สงบเมื่อนักเรียนนายร้อยจบการฝึกจะมีความเข้าใจควบคุมหน่วยระดับหมู่ปืนเล็กเพิ่มขีดความสามารถในการสั่งการและการใช้หน่วยทางยุทธวิธีนำไปปรับใช้เมื่อไปรับราชการเป็นพื้นฐานการเป็นผู้บังคับหน่วยที่ดีในอนาคต

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebookhttps://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitterhttps://twitter.com/innnews

Youtubehttps://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTokhttps://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account@innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube