fbpx
Home
|
ข่าว

นายกฯเปิดโครงการเคหะสุขเกษมตั้งเป้าปชช.มีที่อยู่

Featured Image
นายกรัฐมนตรี เปิดโครงการเคหะสุขเกษม ตั้งเป้าประชาชนมีที่อยู่อาศัยในปี 2579 ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ลั่นทำงานทุกอย่างใช้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง หวังทุกฝ่ายร่วมมือกันต่อไปในอนาคต

 

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานเปิดงานโครงการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้เกษียณอายุราชการ ลูกจ้าง พนักงานของรัฐ และลูกจ้างเกษียณอายุ โครงการเคหะสุขเกษมสมุทรปราการ เทพารักษ์ ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบ Video Conference ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล

 

โดยนายกรัฐมนตรี ระบุว่า ตนมีความยินดี ที่ได้พบกันในวันนี้ ซึ่งเป็นสิ่งที่นายกรัฐมนตรีนั้นคาดหวังและรอคอยมาโดยตลอดหลายๆเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชน และได้มอบหมายเป็นนโยบายลงไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการมาอย่างเต็มที่และต่อเนื่อง

 

ซึ่งทุกคนคงทราบดีอยู่แล้วว่ารัฐบาลและมีความห่วงใยและใส่ใจในชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาประเทศไปสู่ความมั่นคงในระยะยาว และสร้างความเสมอภาคเท่าเทียมกันในสังคมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจตลอดจนสร้างความมั่นคงทางด้านที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน โดยมีเป้าหมายให้คนไทยทุกคนมีที่อยู่อาศัย ในปี 2579 ซึ่งเป็นโครงการระยะยาวที่มีความต่อเนื่อง

 

โดยที่ผ่านมารัฐบาลได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนที่มีรายได้น้อย กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ เพื่อให้มีโอกาสเท่าเทียมกัน ในการที่จะมีโอกาสเป็นเจ้าของที่พักอาศัย เช่นโครงการบ้านเคหะสุขประชา โครงการฟื้นฟูชุมชนเมืองดินแดง โครงการบ้านของเราก้าวไปด้วยกัน รวมไปถึงบ้านริมคลอง ซึ่งมุ่งมั่นที่จะเดินหน้าไปเรื่อย เพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น มีหลักประกันสังคมและความมั่นคงในชีวิต นำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

 

นายกรัฐมนตรีชื่นชมทุกภาคส่วน ที่พยายามขับเคลื่อนการพัฒนาที่อยู่อาศัย สัญลักษณ์และดำเนินการไปสู่กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ ข้าราชการเกษียณพนักงานบริษัท และประชาชนทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปี หรืออายุ 60 ปีขึ้นไป ใครมีโอกาสและมีความเท่าเทียม เข้าถึงสวัสดิการของรัฐโดยเฉพาะด้านที่อยู่อาศัย ตามมาตรการการสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุของรัฐบาล ซึ่งมาตรการนี้ ส่งเสริมการก่อสร้างที่อยู่อาศัยที่มีความเหมาะสมและมีสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นการเฉพาะให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ

 

นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุให้มีที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัย อุปกรณ์ใช้สอยที่เหมาะสม และอยู่ในการดูแลของแพทย์และพยาบาล ตลอดจนที่อยู่อาศัยต้องมีความมั่นคง แข็งแรงมีคุณภาพได้มาตรฐาน ถูกสุขลักษณะมีสภาพแวดล้อมที่ดี มีสาธารณูปโภคที่เหมาะสม เพียงพอต่อการอยู่อาศัย ตลอดจนมีระบบบริหารจัดการที่อยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่า แนวคิดการจัดทำโครงการบ้านเคหะสุขเกษม เป็นโครงการที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ ตอบโจทย์มาตรการดังกล่าวและช่วยเหลือประชาชนด้านที่อยู่อาศัยได้อย่างเหมาะสมตรงตามกลุ่มเป้าหมาย และสอดคล้องกับสังคมผู้สูงอายุของประเทศ ในการเตรียมความพร้อมด้านที่อยู่อาศัยและรองรับผู้สูงอายุที่จะมีจำนวนสูงมากขึ้นในอนาคต เพื่อให้มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย ทางด้านสังคมสุขภาพและสิ่งแวดล้อม และมีความสุขในการอาศัย ในช่วงวัยสูงอายุ

 

วันนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใจยังคงเดินหน้าให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้สูงอายุในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง ในด้านที่อยู่อาศัยและสุขภาพ ตลอดจนผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางต่างๆ ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรงในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ รวมทั้งมีอาชีพที่ส่งเสริมธุรกิจครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป

 

หากติดตามดู ตนมีนโยบายหลายเรื่อง นโยบายในการแก้ไขปัญหาหนี้สินครัวเรือน หรือนี้ต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบัน เรื่องการแก้ไขปัญหาความยากจนรายครัวเรือนแบบพุ่งเป้า ซึ่งล้วนแต่เป็นนโยบายของรัฐบาลทั้งสิ้น ซึ่งจะทำให้ครบทุกกลุ่มกิจกรรม เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงหลายอย่างกำลังเดินหน้าไป เพราะฉะนั้นตนหวังอย่างยิ่งว่า นโยบายแบบนี้ที่ได้กำหนดลงไป รัฐบาลจะทำอย่างเต็มที่และมุ่งมั่น ขอให้ทุกคนได้ร่วมมือกันเพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ก็เพื่อให้ประชาชนมีความสุข

 

โดยนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า การทำงานทุกอย่างเพื่อประชาชนทั้งสิ้น และมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ดำเนินการด้วยการสุจริต โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ผลประโยชน์ต้องเป็นของประชาชนโดยรวม โดยทั่วกันอย่างเป็นธรรม หากไม่ร่วมมือกันคงมาไม่ถึงวันนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะร่วมมือกันต่อไปในอนาคตไม่ว่าใครจะเป็นใครจะอยู่ใครจะอะไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้จะสืบสานต่อไปเรื่อยๆ

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube