fbpx
Home
|
ข่าว

ปธ.อนุกมธ.เร่งดันพรบ.ปาล์มช่วยชาวสวน

Featured Image
ปธ.อนุกมธ.ร่างพรบ.ปาล์มน้ำมันฯจ่อดันกฎหมายใช้ช่วยชาวสวนปาล์ม ตั้งกองทุนฯพ่วงกำหนดโครงสร้างซื้อ-ขายราคาเป็นธรรม

นายสาคร เกี่ยวข้อง ส.ส.กระบี่ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะอนุกรรมมาธิการการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ฉบับปีพ.ศ. … เปิดเผยว่า คณะอนุกรรมาธิการกำลังเตรียมผลักดันกฎหมายดังกล่าวให้ออกมาบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์ม โดยเฉพาะเกี่ยวกับโครงสร้างราคาน้ำมันปาล์ม และปาล์มน้ำมันเพื่อสร้างความสมดุลและเกิดความเป็นธรรมให้แก่อุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มทั้งระบบ

โดยทางพรรคประชาธิปัตย์ก็จะมีการยื่นเสนอร่างพ.ร.บ.ปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม ของพรรคประกบร่วมไปด้วยอีกหนึ่งฉบับ เนื่องจากปัญหาเกี่ยวกับปาล์มน้ำมันเป็นนโยบายสำคัญของพรรค ที่ต้องการจะผลักดันให้กับเกษตรกรชาวสวนปาล์มทั้งประเทศ ส่วนจะใช้เรื่องใดเป็นร่างหลักนั้น ก็คงจะต้องไปขึ้นอยู่กับคณะกรรมการกฤษฎีกา และฝ่ายกฎหมายของรัฐบาล ที่จะพิจารณาต่อไป และคาดหวังว่ารัฐบาลจะรับฟังเสียงสะท้อนของเกษตรชาวสวนปาล์มที่คณะกรรมาธิการฯได้มีการรวบรวมความคิดเห็นทั้งปัญหา อุปสรรค และแนวทาวการแก้ไข

สำหรับเนื้อหาสาระสำคัญในร่างกฎหมายฉบับที่พรรคประชาธิปัตย์ ผลักดันจะมีการนำเสนอให้มีการตั้งกองทุนปาล์มน้ำมันขึ้น พร้อมการกำหนดโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม รวมถึงการกำหนดสัดส่วนของคณะกรรมการปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ( กนป.)โดยจะมีการเพิ่มสัดส่วนตัวแทนของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนปาล์มเข้าไปในคณะกรรมการชุดนี้ เพื่อนำไปสู่การวิจัยและพัฒนาปาล์มให้มีคุณภาพตั้งแต่ต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ

อาทิ ต้องมีการเพิ่มรายได้จากปาล์มน้ำมัน เช่น น้ำมันที่ได้จากเมล็ดในของปาล์ม ที่ไม่เคยคิดราคาให้กับเกษตรกรตลอดที่ผ่านมา คิดแต่ส่วนของน้ำมันจากทลายปาล์ม แต่ไม่เคยคิดให้ราคาน้ำมันปาล์มที่ได้จากเมล็ดใน ทั้งที่เป็นน้ำมันคุณภาพมากกว่า ราคาน้ำมัน18% ที่ได้จากทลายปาล์ม แต่ไม่เคยคิดให้ราคาน้ำมันคุณภาพดีจากเมล็ดในของผลปาล์ม ไม่ให้เกษตรกรสวนปาล์ม เมื่อกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ จะสร้างสุดส่งนราคาที่เป็นธรรม รักษาผลประโยชน์ให้ชาวสวนปาล์มต่อไป

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube