fbpx
Home
|
อาชญากรรม

พม.ตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมแก้ปัญหา24ชม.

Featured Image
พม.ตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) เร่งจัดการปัญหาข่าวปลอม 24 ชั่วโมง

นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า ด้วย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ได้สั่งการให้ทุกส่วนราชการจัดตั้ง ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) ประจำกระทรวง เพื่อเร่งชี้แจงข่าวสารด้วยข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงให้ประชาชนได้รับทราบและเข้าใจอย่างรวดเร็วทันเหตุการณ์ เนื่องจากมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจำนวนมากอันเป็นเท็จ หรือที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในหลายช่องทาง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อออนไลน์ ทำให้สร้างความเข้าใจผิดและเกิดความสับสนให้กับประชาชนในวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

นางพัชรี กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้ จึงได้มีการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) กระทรวง พม. เพื่อเป็นศูนย์กลางการชี้แจงประเด็นข่าวปลอม (Fake News) ของกระทรวง พม. และบูรณาการการทำงานร่วมกับศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม (Anti-Fake News Center) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกระบวนการดำเนินการ ดังนี้

1.การเฝ้าข่าว 24 ชั่วโมง จากสื่อต่างๆ รวมทั้งสื่อออนไลน์

2.การวิเคราะห์ข่าวและชี้แจงข้อเท็จจริง โดยวิเคราะห์ข่าวปลอมและประสานข้อมูลกับหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม. ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด

3.สื่อสารสังคม โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่ถูกต้องตามข้อเท็จจริงผ่านสื่อมวลชน และสื่อของกระทรวง พม.

4.การดำเนินคดีทางกฎหมาย กรณีข่าวปลอมที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อกระทรวง พม.

รวมถึงเปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือรับฟัง ความคิดเห็นเกี่ยวกับข่าวปลอมผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง และสร้างความระหนักรู้ด้วยช่องทางที่หลากหลาย โดยเฉพาะสื่อออนไลน์ ถึงผลกระทบของข่าวปลอมแก่บุคลากร กลุ่มเป้าหมาย และชุมชนในพื้นที่

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube