fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ศบค.โคราช ยุบจุดฉีดวัคซีนเขตเมืองเหลือ2จุด

Featured Image
ศบค.โคราช ยุบจุดฉีดวัคซีนเขตเมืองเหลือ 2 จุด พร้อมเร่งรวบรวมข้อมูลจองทุกระบบ เข้าสู่แอปพลิเคชัน “โคราชพร้อม”

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา มีข้อสรุปเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโควิด-19 ว่า วัคซีนที่จองผ่าน “หมอพร้อม” และจองผ่านวิธีอื่นๆ ในเดือนมิถุนายน และเดือนกรกฎาคม 2564 นั้น มีแนวโน้มจะไม่ได้ครบตามยอดที่จอง ทั้งวัคซีนแอสต้าเซเนก้า และซิโนแวค เนื่องจากวัคซีนที่ได้มามีจำนวนจำกัด และอาจจะไม่เพียงพอ จึงมีมติรวมการฉีดวัคซีนในอำเภอเมืองนครราชสีมา เหลือแค่ 2 จุดเท่านั้น  คือที่ศูนย์การค้าเซนทรัล โคราช และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา ยกเว้นคนไข้จิตเวช ที่ต้องฉีดที่โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ เท่านั้น  ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฯ จะรวมข้อมูลการจองทั้งในระบบ “หมอพร้อม”, “มหาราชพร้อม” และวิธีอื่นๆ ไปใช้แอพพลิเคชั่น “โคราชพร้อม” แทน ซึ่งจะ เรียงตามคิวจอง ไม่ให้เลือกวันและเวลาในการฉีด ส่วนแอปพลิเคชัน “โคราชพร้อม” จะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่อไป เพื่อให้มีความพร้อมเร็วๆ นี้

ซึ่งในส่วนของประชาชนที่ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หรือ รพ.มทส. ล่าสุด ทาง รพ.มทส.ได้มีแถลงการณ์เรื่องการให้บริการฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 โดยระบุว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 แพร่กระจายอย่างกว้างขวางในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รัฐบาลประกาศนโยบายรณรงค์ฉีดวัคซีนแก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายและทุกภาคส่วน ถือเป็นวาระแห่งชาติ  ซึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา มีประชาชนแจ้งความจำนงเข้ารับบริการฉีดวัคซีนกับทาง รพ.มทส. แต่เนื่องจากสถานการณ์วิกฤติและเพื่อให้นโยบายจัดสรวัคซีนต้านโควิด19 ของทั้งประเทศ เป็นไปอย่างทั่วถึง ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยง พื้นที่เศรษฐกิจ และจำนวนประชากร จึงเป็นปัจจัยให้การจัดสรรวัคซีนของจังหวัดนครราชสีมามีการเปลี่ยนแปลง และไม่เพียงพอต่อความต้องการในภาพรวม เป็นผลทำให้ รพ.มทส.ยังไม่ได้รับการจัดสรรวัคซีน ประกอบกับแนวทางบริหารและแผนการกระจายวัคซีนของคณะทำงานการจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ที่มีการเปลี่ยนแปลงจุดให้บริการฉีดวัคซีนในเขตอำเภอเมืองนครราชสีมา คงเหลือเพียง 2 จุดเท่านั้น

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube