fbpx
Home
|
ไลฟ์สไตล์

6 เมษายน วันจักรี

Featured Image

          วันจักรี (Chakri Memorial Day) เป็นวันสำคัญของประเทศไทย เป็นวันที่เราชาวไทยทุกคนจะร่วมกันระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รวมถึงมหาจักรีบรมราชวงศ์ แล้ววันนี้สำคัญอย่างไร จะมีที่มาอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย 

          ทำไมต้องเป็นวันที่ 6 เมษายน 

          วันจักรีนั้นตรงกับวันที่ 6 เมษายน ของทุกปี ทำไมต้องเป็นวันนี้ด้วยล่ะ เพราะวันที่ 6 เมษายน เมื่อปี พ.ศ.2325 พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช หรือพระรามาธิบดีที่ 1 เสด็จปราบดาภิเษกขึ้นครองราชย์เป็นกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี หรือ วันนี้ก็คือวันที่ก่อตั้งราชวงศ์จักรีนั่นเอง 

          วันนี้มีความเป็นมาอย่างไร และมีความสำคัญอย่างไรบ้าง

          อย่างที่กล่าวไปตอนแรกวันนี้เป็นวันที่ก่อตั้งราชวงศ์จักรี และวันนี้ยังเป็นวันที่สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงสร้างกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของไทย จึงกลายเป็นวันที่ครบรอบทั้งก่อตั้งราชวงศ์จักรีและครบรอบการก่อตั้งกรุงเทพฯ

          ด้วยเหตุการณ์ดังกล่าว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงได้โปรดเกล้าฯ ให้หล่อพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 พระองค์ ได้แก่ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อไว้ถวายบังคมระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ หลังจากที่ได้หล่อสร้างขึ้นก็ได้มีการโยกย้าย ซ่อมแซมอยู่หลายครั้ง จนเสร็จสิ้นในเดือนเมษายน พ.ศ.2461 จึงได้มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งพระราชพิธีถวายบังคมพระบรมรูป ในวันที่ 6 เมษายน ในปีนั้นเอง ต่อมาโปรดฯให้เรียกวันที่ 6 เมษายนว่า วันจักรี 

          วันนี้หลายพื้นที่ก็จะทำพิธีวางพวงมาลา พิธีถวายสักการะสดุดี การวางพานพุ่มดอกไม้ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช 

          วันนี้หลายคนอาจจะได้หยุดอยู่บ้านกัน หลายคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นวันหยุดราชการเพียงอย่างเดียว แต่ตอนนี้ทุกคนก็ได้รู้แล้วว่าวันนี้มีความสำคัญกว่าที่คิด 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube