fbpx
Home
|
ข่าวสาร

E-sport ถูกประกาศให้เป็น กีฬาอาชีพ ในประเทศไทย

Featured Image

          เมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ ประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดชนิดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 ใจความสำคัญระบุไว้ว่า เป็นการสมควรเพิ่มเติมชนิด หรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกีฬาอาชีพ เรื่อง กำหนดหรือประเภทกีฬาที่เป็นกีฬาอาชีพ พ.ศ.2561 (ประกาศเกี่ยวกับ E-sport ในช่วงที่ผ่านมา) 

โดยให้ กีฬาอีสปอร์ต เป็น กีฬาอาชีพ อันนี้คือใจความหลักสำคัญ 

ส่วนรายละเอียดของประกาศมีดังนี้ 

          ก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เกิดขึ้น แต่ก็คงต้องรอรายละเอียดต่อไปว่าจะเกิดผลอะไรบ้างในอนาคต การขึ้นทะเบียนแล้วมีผลอะไรบ้าง มีการสนับสนุนอะไรบ้าง ต้องเสียภาษีอะไรไหม เพราะการถูกรับรองเป็นกีฬาอาชีพนั้นมีผลในการทำธุรกรรม มีประกันสังคม มีการดูแลจากรัฐ การจัดการอะไรหลายๆอย่างก็ต้องคอยดูกันต่อไป หากมีรายละเอียดทาง ไอ.เอ็น.เอ็น. จะแจ้งให้ทุกคนทราบ 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube