fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 14.00 น.

Featured Image
หอการค้าไทย หนุนอาหารแห่งอนาคต หรือ “future food” หลังกระแสโตดี เร่งดันส่งออก สร้างมูลค่าเพิ่มอุตสาหกรรม รับแข่งขันยุคโควิด-19

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ว่า ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคให้มีการเปลี่ยนแปลงไป ด้วยการหันมาใส่ใจสุขภาพ และเลือกรับประทานอาหารคุณภาพดี และมีประโยชน์ ทำให้ “อาหารแห่งอนาคต” หรือ “future food” ได้รับความสนใจอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน จนกลายเป็นโอกาสและความท้าทายที่จะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้อุตสาหกรรมอาหารของประเทศไทย ที่มีมูลค่านับแสนล้านบาทต่อปีให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

ซึ่งอาหารในอนาคต New Nomal ที่น่าจะเป็นโอกาสทางธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการไทยแล้ว เช่น อาหารพืชแบบธรรมชาติ (Plant-Based Food) อาหารจากแมลง (Insect Food) และอาหารจากท้องถิ่น (Localization) เนื่องจากประเทศไทยมีจุดแข็งที่เป็นประเทศเกษตรกรรม มีวัตถุดิบที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในลักษณะดังกล่าว สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศในระยะต่อไปได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมาใส่ใจสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วย และกลุ่มนักท่องเที่ยว

 

โดยมูลค่าการส่งออกอาหาร future food ของไทยในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา พบว่า มีสัดส่วนส่งออกอาหารแห่งอนาคตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปี2563 ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 การส่งออกอาหารมีมูลค่า 1.09 ล้านล้านบาท ในจำนวนนี้เป็นการส่งออก อาหารกลุ่ม future food ถึง 123,146 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของการส่งออกอาหารทั้งหมด และในช่วง 8 เดือนแรกของปี2564 ไทยมีมูลค่าส่งออกสินค้าอาหารกว่า 806,430 ล้านบาท เป็นอาหารกลุ่ม future food กว่า 71,570 ล้านบาท

 

ภายใต้นโยบาย Connect the dots หอการค้าไทย ได้ทำงานเชื่อมโยงทั้งหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อร่วมกันสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการที่เข้มแข็ง อาทิ ความร่วมมือกับ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันอาหาร และมหาวิทยาลัยในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการอาหารแปรรูปและอาหารแห่งอนาคตไทยส่งออกสินค้าสู่ตลาดต่างประเทศ เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้มีโอกาสในการค้าและลงทุนเพิ่มมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube