fbpx
Home
|
คลิปข่าวต้นชั่วโมง

ข่าวต้นชั่วโมง 17.00 น.

ตร.จับดำเนินคดีฝ่าฝืนเคอร์ฟิวแล้วกว่า 420 ราย ตักเตือน จำนวน 1,794 ราย

พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผย ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีวิทยุสั่งการไปยังทุกหน่วยงานในสังกัด ให้ปฏิบัติตามประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯในการควบคุม ระงับ ยับยั้ง การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด โดยให้ประสาน กับผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด ฝ่ายปกครอง เพื่อตั้งจุดตรวจ จุดสกัด ตรวจตราห้ามมิให้บุคคลออกนอกเคหสถานในห้วงระหว่างเวลา 21.00-04.00 น. นั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สรุปภาพรวมผลการปฏิบัติการตั้งจุดตรวจ ประจำวันที่ 11-19 ก.ค.2564 มียอดสะสมรวมทั้งสิ้น 2,214 ราย มีเหตุจำเป็นและตักเตือน จำนวน 1,794 ราย ดำเนินคดี จำนวน 420 ราย

ทั้งนี้ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยังได้เปิดเผยเพิ่มเติมว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กำชับเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายยึดการปฏิบัติตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดหากพื้นที่ใดมีการปล่อยปละละเลย ต้องถูกดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบถึงมาตรการตามข้อกำหนดฯ รวมถึงความจำเป็นที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube