คำนวนสส.ใหม่ปชป.เหลือ19โผล่ไทรักธรรม1

คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีมติเห็นชอบ คำนวณจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคใหม่

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เผยแพร่เอกสาร ภายหลังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งมีคำพิพากษาให้เพิกถอนสิทธิสมัคร ของนายชาติชาย วรพิพัฒน์ ผู้สมัคร ส.ส.จันทบุรี จากพรรคประชาธิปัตย์ โดยศาลเห็นว่ามีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งกรณีหาเสียงเลือกตั้ง ด้วยการหลอกลวงใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัคร หรือพรรคการเมือง เพื่อจูงใจให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนให้ตนเอง และให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของนายชาติชายเป็นเวลา 10 ปี

ทั้งนี้ กกต. จึงมีมติให้คำนวณเพื่อหาจำนวนสมาชิก ส.ส. แบบบัญชีรายชื่อของแต่ละพรรคการเมืองใหม่ ตามพ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส. มาตรา 129 วรรค4 และวรรค5 ปรากฏผลการคำนวณที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยพรรคประชาธิปัตย์ได้รับการจัดสรร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ลดลงจากเดิมที่ได้รับการจัดสรรจำนวน 20 คนเหลือจำนวน 19 คน อีกทั้งพรรคไทรักธรรมได้รับการจัดสรรส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ จำนวน 1 คน จากเดิมที่ไม่ได้รับการจัดสรร คือนายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค

อย่างไรก็ตาม ไม่นำผลคะแนนการเลือกตั้งซ่อมส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม เขตเลือกตั้งที่ 5 และจังหวัดขอนแก่น เขตเลือกตั้งที่ 7 มาคำนวณจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่ เนื่องจากการเลือกตั้งดังกล่าวไม่เป็นเหตุ ให้ต้องคำนวณจำนวนส.ส.แบบบัญชีรายชื่อใหม่

 

Tags

ข่าวน่าสนใจ

Close