fbpx
Home
|
เศรษฐกิจ

กสอ.จับมือเดลต้าเดินหน้ากองทุนนางฟ้าปีที่ 7

Featured Image
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ผนึกกำลัง บ. เดลต้า คิกออฟกองทุนนางฟ้าปีที่ 7 พร้อมดึง 3 พันธมิตรเอกชน เปิด Business Camp ติดปีกสตาร์ทอัพไทย

 

นาย ณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทเดลต้าเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้สนับสนุนโครงการ Delta Angle Fund ผ่านเงินทุนให้เปล่าจำนวน4ล้านบาทเพื่อให้การสนับสนุนเงินให้เปล่าแก่สตาร์อัพไทย?ที่มีแนวคิดหรือสิ่งประดิษฐ์เชิงนวัตกรรม ที่เกี่ยวข้องกับโมเดลธุรกิจที่เน้นแนวทางbcg

 

ให้มีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนและต่อยอดการเริ่มต้นธุรกิจ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อแก้ไขปัญหาของโลกอาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างรุนแรงและตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา เดลต้าฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่สตาร์ทอัพ จำนวน 183 ทีม ให้การสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าไปแล้วกว่า 19.16 ล้านบาท

 

ซึ่งทั้งหมดสอดคล้องกับแนวทางของกรมที่ต้องการยกระดับระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจให้ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจใหม่และพัฒนาสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่าย

 

อย่างไรก็ตาม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือ ดีพร้อม ได้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องตามนโยบายของ นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่มุ่งปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้ก้าวสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการธุรกิจใหม่และพัฒนาสตาร์ทอัพอย่างต่อเนื่อง

 

รวมทั้งการสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและให้สามารถนำทักษะองค์ความรู้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้ตอบโจทย์ความต้องการในทุกมิติและสอดรับกับบริบททั้งในชิงเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้สอดรับกับแนวทางการดำเนินงานของดีพร้อมในปี 2565 ภายใต้ นโยบาย “DIProm CARE: ดีพร้อมแคร์

 

ดีพร้อม ยังคงเดินหน้าร่วมมือกับบริษัท เดลต้าฯ อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 ผ่านโครงการเชื่อมโยงแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการและธุรกิจใหม่อย่างดีพร้อม หรือ Delta X DIProm Angel Fund โดยมุ่งเป้าพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือสตาร์ทอัพ ให้มีขีดความสามารถที่สูงขึ้น และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกด้วย

 

ด้าน นายจาง ช่าย ซิง ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย)จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า บริษัทเดลต้าฯ ร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) หรือดีพร้อมในการดำเนินธุรกิจเชิง CSR โดยการคืนกลับสู่สังคมในรูปแบบการสนับสนุนทุนเพื่อพัฒนาต่อยอดให้กับสตาร์ทอัพไทยผ่านโครงการ Delta Angle Fund

 

โดยตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา เดลต้าฯ ได้ให้การสนับสนุนแก่สตาร์ทอัพ จำนวน 183 ทีม ให้การสนับสนุนเงินทุนให้เปล่าไปแล้วกว่า 19.16 ล้านบาท และบริษัทฯ ยังคงเดินหน้าให้ความร่วมมือกับทางกรมฯอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 7 โดยในปีนี้ทางบริษัทฯ ทุ่มเงินจำนวน 4 ล้านบาท เพื่อให้การสนับสนุนเงินให้เปล่าแก่สตาร์อัพไทย

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube