fbpx
Home
|
ภูมิภาค

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู จับมือภาคเอกชน ลงพื้นที่ช่วยปชช. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

Featured Image

ผู้ว่าฯ หนองบัวลำภู จับมือภาคเอกชน ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดหนองบัวลำภู ที่ส่งผลให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ำท่วม ล่าสุดกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในจังหวัดหนองบัวลำภู โดยได้ประสานงานกับส่วนราชการจังหวัดหนองบัวลำภู ทั้งหน่วยงานการปกครองอำเภอ เทศบาลตำบล องค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรอำเภอ และปศุสัตว์อำเภอ เร่งสำรวจความเสียหายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัย ทั้งปัญหาในด้านพื้นที่ทางการเกษตรปศุสัตว์ ที่พักอาศัย และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนให้เร็วที่สุด

นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู พร้อมคณะผู้บริหารทั้งในส่วนราชการและส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคเอกชน โดยนายจตุภัทร์ ตั้งคารวคุณ ผู้บริหารจากกลุ่มบริษัทน้ำตาลเอราวัณ ได้เดินทางไปลงพื้นที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 5 และบ้านโคกกลางสามัคคี หมู่ที่ 11 ตำบลโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัด หนองบัวลำภู เพื่อสำรวจความเสียหาย มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยบ้านน้ำท่วม
โดยถุงยังชีพ ประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคและบริโภคต่าง ๆ จำนวน 1,220 ชุด ส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนยากลำบาก พร้อมด้วยกำนัน และผู้ใหญ่บ้านที่มาเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อส่งต่อให้กับประชาชนในพื้นที่ห่างไกล ณ ห้องประชุมอำเภอโนนสัง อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

อย่างไรก็ตาม จังหวัดหนองบัวลำภูได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิด หากเกิดปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ใดให้เข้าช่วยเหลืออย่างเร็วที่สุด เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนทุกคน

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube