fbpx
Home
|
พระราชสำนัก

ในหลวงมีพระราชสาส์นอำนวยพร ปธน.กาบอง

Featured Image
ในหลวง มีพระราชสาส์นอำนวยพรประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐกาบอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง ในโอกาสวันเอกราช ของสาธารณรัฐกาบอง ซึ่งตรงกับวันที่ 17 สิงหาคม 2564 ความว่า ฯพณฯ นายอะลี บองโก ออนดิมบา ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐกาบอง กรุงลีเบรอวีล ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐกาบอง ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐกาบอง

ข้าพเจ้าเชื่ออย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและสาธารณรัฐกาบองจะยังคงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมืออันยังประโยชน์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศ

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube