Home
|
ข่าว

กกต.สั่ง 5 จังหวัด แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่

Featured Image
กกต.สั่ง 5 จังหวัด แบ่งเขตเลือกตั้งใหม่ ชี้ควรคำนึงหลักเกณฑ์ผลต่างจำนวนราษฎรแต่ละเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเฉลี่ยต่อ ส.ส.1 คน

 

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า สำนักงาน กกต.ได้มีการพิจารณารูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้ง 2566 ของแต่ละจังหวัดที่ได้มีการปิดประกาศ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสำนักงาน กกต.จังหวัด พบว่า การแบ่งเขตเลือกตั้ง ส.ส.ของกรุงเทพมหานคร ชลบุรี เชียงใหม่ ปัตตานี และสมุทรปราการ มีผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด เห็นว่า เพื่อให้การแบ่งเขตเลือกตั้งเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

สำนักงานจึงมีหนังสือแจ้งไปยังผู้อำนวยการการเลือกตั้งทั้ง 5 จังหวัดดังกล่าว ให้ดำเนินการจัดทำรูปแบบการแบ่งเขตเพิ่มเติมโดยให้มีผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้งเป็นไปตามที่หลักเกณฑ์กำหนด และผลต่างของจำนวนราษฎรระหว่างเขตเลือกตั้งไม่ควรเกินร้อยละ 10

 

“รูปแบบการแบ่งเขตที่ 5 จังหวัดดำเนินการมานั้น ไม่ได้ผิด เพราะจังหวัดแบ่งโดยคำนึงถึงความเป็นอำเภอ เป็นชุมชน จึงไม่มีการแบ่งหรือผ่าอำเภอออกไป แต่ กกต.เห็นว่าควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์ผลต่างของจำนวนราษฎรในแต่ละเขตเลือกตั้ง ไม่ควรเกินร้อยละ 10 ของจำนวนเฉลี่ยต่อ ส.ส.1 คนในจังหวัดนั้นเป็นสำคัญก่อน

 

จึงให้ทั้ง 5 จังหวัดดำเนินการปรับปรุงรูปแบบการแบ่งเขตใหม่ และติดประกาศเผยแพร่โดยระยะเวลาที่กำหนดไม่กระทบกรอบเวลา 10 วันที่กฎหมายกำหนด ให้พรรคการเมืองและประชาชนแสดงความคิดเห็น ขณะเดียวกันการเสนอเรื่องมาให้ กกต.พิจารณาเคาะว่าจะใช้รูปแบบใดก็ยังอยู่ในระยะเวลาที่สำนักงานวางแผนไว้คือภายใน 20-28 ก.พ.”เลขาฯ กกต.ก

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่
Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube