fbpx
Home
|
ข่าว

“ชัชชาติ” ฟังข้อเสนอเชิงนโยบายตัวแทนสภาเด็ก

Featured Image
“ชัชชาติ” ฟังข้อเสนอเชิงนโยบายตัวแทนสภาเด็ก ชี้การกำหนดนโยบายพัฒนาเมืองต้องเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วม

 

 

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 8 รับฟังข้อเสนอเชิงนโยบายจากตัวแทนสภาเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เพื่อเรียกร้องให้ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พัฒนาพื้นที่สาธารณะของเมือง 3 รูปแบบ ประกอบด้วย พื้นที่การเรียนรู้เพื่อเด็กและทุกคนในกรุงเทพฯ พื้นที่ปลอดภัยสำหรับการมีส่วนร่วมทางการเมืองและผลักดันวาระทางสังคม และ พื้นที่การมีส่วนร่วมกำหนดการพัฒนาเมือง

 

โดยนายชัชชาติ กล่าวว่า คนรุ่นใหม่คือคนพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต ดังนั้นการกำหนดนโยบายพัฒนาเมืองจึงต้องเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นทีมเพื่อนชัชชาติมีนโยบายตั้ง “สภาเมืองคนรุ่นใหม่” เพื่อเป็นพื้นที่รับฟังเสียงและความคิดเห็น ตลอดจนเป็นพื้นที่สร้างสรรค์โครงการโดยคนรุ่นใหม่เพื่อคนรุ่นใหม่

 

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาแม้ กทม. มีกลไกสภาเด็กและเยาวชน แต่ยังพบปัญหาในทางปฏิบัติ เช่น เด็กและเยาวชนจำนวนมากยังไม่รู้จัก ด้านภาครัฐไม่ได้สร้างการมีส่วนร่วมกับสภาเด็กและเยาวชน เช่น ไม่ได้เชิญเป็นส่วนหนึ่งของคณะทำงาน รวมทั้งไม่ได้จัดสรรงบประมาณถึงโครงการที่เด็กและเยาวชนสร้างสรรค์

 

ดังนั้นจึง เสนอแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ผ่าน “สภาเมืองคนรุ่นใหม่” หลายแนวทาง อาทิ สื่อสารประชาสัมพันธ์ให้คนรุ่นใหม่รู้จักสภาเด็กและเยาวชนยิ่งขึ้นเพื่อขยายการมีส่วนร่วม หัวใจของการพัฒนาพื้นที่สำหรับเด็กและเยาวชน คือการกระจายพื้นที่สร้างสรรค์ พื้นที่การเรียนรู้ และพื้นที่ปลอดภัยทุกเขตให้คนรุ่นใหม่กล้าแสดงความคิดเห็น จริงๆ แล้วพวกเราต้องฟังพวกเขาเยอะๆ พวกเขานี่แหละคือคนที่จะดูแลเมืองต่อไป คำตอบของเมืองในวันนี้ ต้องมาจากการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน ต้องให้พวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ และมีความผูกพันกับคำตอบนั้น แต่ถ้าเราเอาคำตอบไปยัดเยียดคำตอบให้พวกเขาเลย พวกเขาจะไม่รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube