fbpx
Home
|
ข่าว

วุฒิสภาเตรียมพิจารณาพรก.ควบคุมใช้สารต้องห้ามทางกีฬา

Featured Image
วุฒิสภา เตรียมพิจารณาพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬา เพื่อยกระดับให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก

นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา มีคำสั่งนัดสมาชิกประชุม ในเวลา 09.30 น. วันนี้ (24 ม.ค.65) มีเรื่องประธานแจ้งที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเร่งด่วนว่าด้วยการบริหารการจัดการศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาดของ โรคโควิด-19 ที่เหมาะสมกับสังคมไทย , รับทราบผลการดำเนินการของคณะรัฐมนตรีตามรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การบริหารจัดการด้านกฎหมายในกรณีที่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเห็นสมควรดำเนินการไกล่เกลี่ยประนีประนอมข้อพิพาทในด้านสิทธิมนุษยชน และพิจารณาวาระกระทู้ถามรัฐบาลหลายเรื่อง เช่น เรื่องการแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวให้เข้ามาทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายและการแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานของประเทศไทย , เรื่องการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG และเรื่องโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ช่วงลาดพร้าว-สำโรง

นอกจากนี้ ยังมีวาระพิจารณา เรื่องด่วนที่คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ 2 เรื่อง ได้แก่ พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2564 และพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2564 ซึ่งสาระสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางการกีฬา พ.ศ. 2555 ให้สอดคล้องกับประมวลกฎการต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก (World Anti-Doping Agency : WADA) ที่จะทำให้ไทยได้สิทธิในการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

LINE Official Account : @innnews

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube