fbpx
Home
|
ข่าว

“ศรีสุวรรณ” ยื่น ปปช.ตรวจสอบ”สมคิด” ผิด ม.127

Featured Image
“ศรีสุวรรณ” ยื่น ปปช.ตรวจสอบ”สมคิด” ผิด ม.127 นั่งบริหารบริษัทเอกชน ก่อนครบ 2 ปีหลังพ้นตำแหน่งรองนายกฯ

นาย ศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เดินทางเข้ายื่นร้องเรียนที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) เพื่อขอให้ตรวจสอบ กรณีที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้ขอลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2563 ความเป็นรัฐมนตรีของนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ จึงสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค.2563 ตามความในม.170(2) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2560 แล้วนั้น

แต่เนื่องจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ปปช.) ได้ออกประกาศ เมื่อ 19 ก.พ.2563 เรื่อง กำหนดตำแหน่งซึ่งต้องห้ามมิให้ดำเนินการตาม ม.127 พ.ศ. 2563 โดยกำหนดผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองห้ามมิให้ดำเนินการตาม ม.126 (4) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ภายใน2 ปี นับแต่วันที่พ้นจากตำแหน่ง ห้ามผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมิให้ดำเนินการเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน แต่ปรากฏเป็นการทั่วไปว่า นายสมคิด หลังจากขอลาออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีแล้ว กลับปรากฎไปดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) ซึ่งอาจไม่เป็นไปตามพ.ร.บ.ดังกล่าวได้ และเป็นการกระทําความผิด ต่อตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมหรือไม่

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube