fbpx
Home
|
ข่าว

“ราเมศ” ย้ำร่างแก้ไขกม.ลต.พร้อมเสนอที่ประชุมพรรคพน.

Featured Image
“ราเมศ” ย้ำ ร่างแก้ไข กฎหมายเลือกตั้งพร้อม เสนอที่ประชุม ส.ส.พรรค พรุ่งนี้

 

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะประธานคณะทำงานพิจารณา ศึกษา รวบรวม ข้อมูลในการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 ได้กล่าวถึงการเตรียมร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายดังกล่าวว่า เมื่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 1 พ.ศ.2564 ได้มีผลใช้บังคับในวันนี้แล้ว ซึ่งมีสาระสำคัญคือการกำหนดจำนวน ส.ส.เขต เป็น 400 คน และส.ส.บัญชีรายชื่อ 100 คน ให้มีบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ เพื่อให้ประชาชนเลือก ส.ส.เขต ได้หนึ่งใบ ส่วนบัตรเลือกตั้งอีกใบเลือกพรรคการเมืองก็คือ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดให้ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เพื่อกำหนดวิธีการคำนวณคะแนนและหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การรับสมัคร การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน การรวมคะแนน การประกาศผลการเลือกตั้ง และเรื่องอื่นๆ นั้น

 

ทั้งนี้ ในส่วนของพรรคได้มีการยกร่างแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะมีการนำเสนอต่อที่ประชุม ส.ส.ในวันพรุ่งนี้ เพื่อให้แสดงความคิดเห็น และขณะทำงานจะเรียกประชุมเพื่อพิจารณาขั้นสุดท้ายในวันพุธที่จะถึงนี้

 

ส่วนกรณีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง ได้มีการเตรียมร่างไว้แล้วเช่นกัน เหตุเพราะมีบางส่วนที่จำเป็นต้องแก้ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเพิ่มเติมทั้ง 2 ฉบับ จะมีนายถวิล ไพรสณฑ์ ประธานคณะกรรมการกฎหมายพรรคเป็นหลักในการดำเนินการในการยกร่าง และนายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส.นครศรีธรรมราช จะทำหน้าที่หลักในการประสานกับวิปรัฐบาลและบุคคลที่เกี่ยวข้อง

 

อย่างไรก็ตาม ต่อจากนี้ก็จะเข้าสู่โหมดการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส. เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้งครั้งต่อไป แน่นอนที่สุดว่าเมื่อกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ยังแก้ไขไม่แล้วเสร็จหากมีการยุบสภาอาจเกิดปัญหาได้ ในส่วนของพรรคพร้อมให้ความร่วมมือในการแก้ไขกฎหมายเลือกตั้ง ส.ส.ที่กำลังจะเสนอต่อรัฐสภาอย่างเต็มที่

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube