fbpx
Home
|
ข่าว

เปิดกำหนดการนายกฯ ลงพื้นที่อุบลฯ

Featured Image
เปิดกำหนดการ นายกฯ ลงพื้นที่ จ.อุบลราชธานีพบปะเครือข่ายโคก หนอง นา พร้อมมอบนโยบายบริหารจัดการน้ำเยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพ สั่งเข้มมาตรการคุมเชื้อโควิด จำกัดคณะผู้ติดตาม

ในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2664 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. พล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมคณะจะเดินทางลงพื้นที่ไปตรวจราชการจังหวัดอุบลราชธานี โดยเวลา 8.00 น. นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โดยเครื่องบิน Embraer บ.ท.235 ของกองทัพบก

จากนั้น นายกรัฐมนตรี จะออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหารกองบิน 23 ไปยังจุดจอด ฮ. สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี โดยเฮลิคอปเตอร์ ไปยังจุดจอด ฮ. สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยาง อ.โขงเจียม และเดินทางโดยขบวนรถยนต์ ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการโครงการพลังงานทดแทน และศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบโคกหนองนา ที่วัดป่าศรีแสงธรรม
โดยจะเข้ากราบนมัสการพระปัญญาวชิรโมลี เพื่อเป็นสิริมงคล ก่อนจะเยี่ยมชมระบบสมาร์ทกริตศรีแสงธรรม ERC Sandbox และการจัดการศึกษาแบบไตรสิกขา (เน้นการพึ่งพาตนเอง) ของโรงเรียนศรีแลงธรรม

โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ จะเดินทางไปยังวัดป่าศรีแสงธรรม เพื่อกราบพระประธานบนศาลาวัดป่าศรีแสงธรรม

จากนั้น นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ จะพบปะเครือข่ายโคกหนองนา ที่วัดป่าศรีแสงธรรม และจิตอาสาพัฒนาชุมชนและร่วมกิจกรรมปลูกป่าเพอร์มาคัลเจอร์ ทำหลุมปลูกป่า ห่มดิน ให้ปุ๋ยแห้ง ปุ้ยน้ำ และเยี่ยมชมฐานการเรียนรู้ “คนติดดิน การสร้างบ้านดินด้วยเทคนิคเอิร์ธแบก” และฐานการเรียนรู้ “คนมีไฟ ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมระบบการเปิด-ปิด ด้วยระบบ IOT เพื่อรดน้ำต้นไม้เป็นสมาร์ทฟาร์มในโคก หนอง นา”

นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ จะเดินทางโดยรถรางไปยังโครงการพระราชทานโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวังร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้บริเวณรอบศาลาพระราชทานและเยี่ยมชมแปลงนา กล้าต้นเดียว ฐานคนรักษ์แม่โพสพโดยจะถ่ายภาพร่วมกับผู้บริหารบริเวณป้ายโครงการพระราชทาน

ทั้งนี้ ช่วงเวลา 12.00 น. นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะรับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องประชุมข้างน้อย เขื่อนสิรินธร ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร โดยช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการน้ำ และการใช้พลังงานหมุนเวียนในการผลิตไฟฟ้า โดยใช้นวัตกรรม “โซลาร์เซลล์ลอยน้ำไฮบริดกับพลังน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก” ณ เขื่อนสิรินธร ต.นิคมลำโดมน้อย อ.สิรินธร พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการบริหารจัดการน้ำของจังหวัดอุบลราชธานี จากนายจักริน ประเสริฐสุวรรณผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 9
และรับฟังรายงานสรุปโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์หุ่นลอยน้ำร่วมกับโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนสิรินธรจากนายบุญญันิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการไฟฟ้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก่อนจะเยี่ยมชมโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว

ทั้งนี้ เวลา 14.00 น.นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะจะออกเดินทาง โดยเฮลิคอปเตอร์ เพื่อตรวจเยี่ยมการบรรเทาภัยและการฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีตัวระหว่างการเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์นายกรัฐมนตรี จะตรวจสถานการณ์การระบายน้ำ จากแม่น้ำชี และแม่น้ำมูลลงสู่แม่น้ำโขงด้วย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ จะรับฟังบรรยายสรุปการบรรเทาภัยและการฟื้นฟูผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี จากนายวิรุจ วิชัยบุญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ณ ศาลาประชาวาริน ต. วารินชําราบ อ. วารินชำราบ โดยหลังฟังบรรยายสรุปดังกล่าวนายกรัฐมนตรีจะมอบนโยบาย พร้อมเยี่ยมผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัย
จำนวน 78 ครัวเรือนก่อนจะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

อย่างไรก็ตาม การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะในครั้งนี้ ทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้มีการกำชับคณะผู้เดินทาง โดยขอความร่วมมือให้จำกัดจำนวนผู้ติดตาม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งที่มาจากกระทรวงส่วนกลางและภายในพื้นที่ผู้ประสานงานต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สำหรับคณะบุคคลที่มีชื่อจะติดตามนายกรัฐมนตรีในการเดินทางไปตรวจราชการ จังหวัดอุบลราชธานีครั้งนี้มีด้วยกัน 29 คน อาทิ นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube