fbpx
Home
|
ข่าว

เปิดสาระสำคัญพรบ.งบฯ65 วงเงิน3.1ล้านล้านบาท

Featured Image
เปิดสาระสำคัญ พรบ.งบฯ 65 วงเงิน 3.1ล้านล้านบาท หลังประธานสภา บรรจุวาระประชุม 31 พค. – 2 มิ.ย.นี้

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณารับหลักการ วาระแรก ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (พรบ.งบฯ) ล่าสุด ประธานสภาฯ นายชวน หลีกภัย ก็ได้กำหนดให้มีการพิจารณา ระหว่างวันที่ 31 พ.ค.- 2 มิ.ย.นี้

โดยสาระสำคัญของ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 ฉบับนี้มีการตั้งวงเงิน งบประมาณทั้งสิ้น 3,100,000,000,000 บาท (3.1 ล้านล้านบาท) ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 5.66 (งบประมาณปี 2564 คือ 3,285,962.5 ล้านบาท)

มีโครงสร้างงบประมาณ ดังนี้
– รายจ่ายประจำ 2,360,543 ล้านบาท
– รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 596.7ล้านบาท
– รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรอง24,978.6 ล้านบาท
– รายจ่ายลงทุน 624,399.9 ล้านบาท
– และรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 100,000ล้านบาท

โดยประมาณการรายได้ 2.4ล้านล้านบาท งบขาดดุล 700,000ล้าน

สำหรับรายละเอียดการจัดสรรงบของหน่วยงาน พบว่ามีการตั้งงบกลาง 571,047.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 43,568.9 ล้านบาท

ส่วนรายละเอียดค่าใช้จ่ายงบกลางมีดังนี้

– ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและการต้อนรับประมุขต่างประเทศ 800 ล้านบาท(รองรับการประชุมAPEC ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพในปี2565)

– ค่าใช้จ่ายชดใช้เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 5,000 ล้านบาท

– ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2,300 ล้านบาท

– ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 74,000 ล้านบาท

– เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง 500 ล้านบาท

– เงินช่วยเหลือข้าราชการลูกจ้างและพนักงานของรัฐ 4,360 ล้านบาท

– เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ 310,600 ล้านบาท

– เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ 11,547 ล้านบาท

– เงินสมทบของลูกจ้างประจำ 570 ล้านบาท

– เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ 72,370 ล้านบาท

– เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 89,000 ล้านบาท

– ส่วนเงินเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด ไม่มีการจัดสรรไว้ในงบกลางเหมืองปี2564

ขณะส่วนงบประมาณรายกระทรวง มี 5 กระทรวงรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสูงสุด ได้แก่

– กระทรวงศึกษาธิการ วงเงิน 332,398.6 ล้านบาท ซึ่งได้รับจัดสรรลดลงจากปีก่อน 24,051ล้านบาท
– กระทรวงมหาดไทย วงเงิน 316,527 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 17,144 ล้านบาท
– กระทรวงการคลัง วงเงิน 273,941.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 5,501ล้านบาท
– กระทรวงกลาโหม วงเงิน 203,282 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 11,248 ล้านบาท
– กระทรวงคมนาคม วงเงิน 175,858.7 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 14,100 ล้านบาท

ขณะที่กระทรวงสาธารสุข วงเงิน 153,940 ล้าน ลดลง4,338 ล้านบาท

สำหรับงบประมาณของกองทัพกระทรวงกลาโหมที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 203,282 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 11,248 ล้าน แบ่งเป็น
– กองทัพบก 99,376.8 ล้านบาท
– กองทัพเรือ 41,307.4 ล้านบาท
– กองทัพอากาศ 38,404.8 ล้านบาท
– กองบัญชาการกองทัพไทย 14,580.1 ล้านบาท
– สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 9,197.2 ล้านบาท
– และสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ 415.7 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2565 ไม่มีเลขงบประมาณ ที่จะมาดูแลเยียวยาผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19

 

ปชป. เตรียมพร้อม เปิดประชุมสภา เตรียมถกร่าง งบประมาณ ยึดประโยชน์ของประชาชน ไม่กังวลอภิปรายไม่ไว้วางใจ

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ ได้กล่าวถึงการเปิดประชุมสภาที่จะถึงนี้ว่า ส่วนของพรรคได้เตรียมความพร้อมเต็มที่ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคได้กำชับให้ ส.ส.ทุกคน ปฏิบัติตนและให้ความร่วมมือตามหลักการปฏิบัติตนของรัฐสภา ที่ได้กำหนดไว้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส.ส.ในทุกพื้นที่พร้อมในการนำเสนอปัญหาของพี่น้องประชาชน ผ่านกลไกรัฐสภา

ไม่ว่าจะเป็น การตั้งกระทู้ การเสนอญัตติ การประชุมคณะกรรมาธิการเกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องประชาชนในส่วนของร่างกฎหมายที่สำคัญคือ ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ ส.ส.ได้เริ่มทยอยรับเอกสารรายละเอียดที่สภา เพื่อนำมาศึกษารายละเอียดของงบประมาณ เพื่อประกอบกับข้อมูลในแต่ละพื้นที่ ก็จะเป็นประโยชน์ในการกำหนดความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและประเทศ และเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันประชาชนได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ก็เป็นเรื่องจำเป็นที่จำต้องกำหนดเรื่องงบประมาณเพื่อช่วยเหลือความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนด้วย

ส่วนในเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจ ก็เป็นสิทธิของฝ่ายค้านที่จะมีการตรวจสอบผ่านกลไกรัฐสภา ส่วนของพรรคไม่มีความกังวลใจใดๆ ทั้งสิ้น เพราะยึดหลักการทำงานให้กับประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ไม่มีเรื่องทุจริตใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนจะยื่นเวลาใดก็เป็นส่วนของฝ่ายค้าน รัฐมนตรีทุกคนในส่วนของพรรคไม่ได้กังวลแต่อย่างใด

 

 

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่

Facebook : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

Youtube : https://www.youtube.com/c/INNNEWS_INN

TikTok : https://www.tiktok.com/@inn_news

 

 

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube