fbpx
Home
|
ข่าว

แพทย์ห่วงPM2.5พุ่งสูงเตือนปชช.เช็กอากาศ

Featured Image

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยถึงกรณีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เผชิญปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกินมาตรฐานในหลายพื้นที่ ได้แก่ พื้นที่เขตหนองแขม จุดสามแยกข้ามป้อมตำรวจ เพชรเกษม 81 รีรมย์ เขตทุ่งครุ 61 ซึ่งคาดว่าช่วงนี้อากาศปิดฝุ่นละอองในภาพรวมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข และติดตามสถานการณ์คุณภาพอากาศอย่างใกล้ชิดก่อนออกจากบ้าน ด้วยการดูค่า PM2.5 หรือค่า AQI ได้ที่เว็บไซต์ air4thai.pcd.go.th หรือแอปพลิเคชั่น “Air4Thai” ของกรมควบคุมมลพิษโดยหากค่า PM2.5 อยู่ในช่วง 51-90 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งเท่ากับค่า AQI 101-200 อยู่ในระดับเกินมาตรฐานและเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ทั้งนี้ ประชาชนต้องประเมินตนเองว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงหรือไม่ อาทิ มีอาชีพอยู่กลางแจ้งต้องสัมผัสฝุ่นเป็นเวลานาน หรืออาศัยในพื้นที่เสี่ยง เด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หญิงมีครรภ์ ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ หอบหืด เยื่อบุตาอักเสบ หัวใจและหลอดเลือด หากพบว่าเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสฝุ่น ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท งดกิจกรรมหรือออกกำลังกายอย่างหนักกลางแจ้ง หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่เสี่ยงฝุ่นสูง หรือสวมหน้ากากอนามั

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube