fbpx
Home
|
ทั่วไป

TFDAหารือกองทุนสื่อประเด็นเลือกผู้รับทุน64

Featured Image
นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย พบผู้จัดการกองทุนสื่อ เสนอให้มีตัวแทนสมาคมพิจารณาคัดเลือกผู้รับทุนสร้างหนัง 30 ล้าน

(25 ม.ค.64) ที่สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อนุชา บุญยวรรธนะ นายกสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย และคณะ ได้เข้าพบ ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการเปิดรับทุนประจำปี 2564 โครงการผลิตภาพยนตร์เสริมสร้างความรักชาติ วงเงินไม่เกิน 30 ล้านบาท ของกองทุนฯ

โดย ดร.ธนกร ได้อธิบายถึงความเป็นมาและหลักคิดที่ต้องการให้มีภาพยนตร์ที่ทุกคนมีส่วนร่วม จึงได้กำหนดหัวข้อโครงการนี้

ด้านนายกสมาคมฯ ได้เสนอต่อกองทุนในการพิจารณาคัดเลือกโครงการ โดยขอให้มีผู้แทนจากสมาคมฯ ร่วมพิจารณาตัดสิน

โดย ดร.ธนกร รับที่จะไปเสนอต่ออนุกรรมการบริหารและอนุกรรมการกลั่นกรองและพัฒนาโครงการของกองทุนฯ ต่อไป

ติดตามเนื้อหาดีๆแบบนี้ได้ที่ : https://www.facebook.com/innnews.co.th

Twitter : https://twitter.com/innnews

  • Tiktok
  • Youtube
  • Youtube